Publică un anunț
piatasud.md

Șomerii vor primi vouchere pentru formare profesională

Șomerii vor primi vouchere pentru formare profesională

Persoanele înregistrate ca șomeri vor beneficia de vouchere pentru formare profesională. Această opțiune este prevăzută în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, elaborat de un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova și avizat pozitiv de Guvern în cadrul ședinței din 7 septembrie curent.

Voucherele vor fi acordate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) și vor fi utilizate de persoanele șomere pentru a se înscrie la cursuri de calificare, recalificare sau formare continuă. Acestea vor reprezenta contravaloarea costului cursului de formare profesională, care, pentru prestatorii de servicii de instruire, va fi impozitată conform regulii generale, iar pentru șomeri va fi neimpozabilă.

Prin introducerea voucherelor se simplifică modalitatea de selectare a prestatorilor de servicii de formare profesională, care actualmente sunt contractați conform procedurii de achiziții publice. Astfel, ANOFM va putea să utilizeze pe deplin resursele alocate pentru instruirea șomerilor și să asigure formarea profesională a unui număr mai mare de persoane.

Șomerii își vor alege singuri prestatorii de servicii din lista celor acreditați sau autorizați temporar de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ceea ce va permite extinderea numărului de instituții de instruire, precum și a ariei geografice în care se vor desfășura cursurile de formare. 

Menționăm că, în anul 2021, la ANOFM au fost înregistrate cu statut de șomer 37 de mii de persoane, dintre care peste 66% nu aveau o calificare profesională. La cursuri de formare au participat doar 886 de persoane, ceea ce constituie 2,4% din numărul total de șomeri înregistrați.

Articole similare