Publică un anunț
piatasud.md

13 organizații a societății civile din raionul Cahul solicită transparența Comisiei Situații Excepționale

13 organizații a societății civile din raionul Cahul solicită transparența Comisiei Situații Excepționale

Un demers în acest sens a fost înregistrat la Consiliul Raional Cahul pe 5 mai de către Consiliul Raional pentru participare. Cea mai importantă este solicitarea de transmitere LIVE a ședințelor Comisiei Situații Excepționale.

respectuos asigurarea transparenței a procesului de desfășurare a ședințelor Comisiei Situații Excepționale a raionului Cahul, prin includerea în lista participanților la ședințele desfășurate prin intermediul teleconferinței a unui membru CRP, care va asigura și transmisiunea online a acestor ședințe pentru cetățenii raionului Cahul.Solicitarea în cauză o argumentăm prin prevederile art. 67. Transparența prin intermediul ședințelor publice, din Codul Administrativ al Republicii Moldova (CA RM). Potrivit alin. (1), ședințele organelor colegiale sînt publice, dacă legea nu prevede altfel”, se specifică în demers.

CITEȘTE ȘI: Președintele raionului Cahul: De închis toate aceste ONG-uri, ca în Rusia. „Нехер” de ocupat cu fleacuri

O altă solicitare ține de asigurarea informării în mod periodic a cetățenilor cu privire la evoluția situației epidemiologice în raionul Cahul, în contextul pandemiei de COVID-19. CRP vine cu următoarele propuneri:

1.  Publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cahul (http://cahul.md/)a informației actualizate în fiecare zi privindnumărul persoanelor infectate cu COVID-19, numărul persoanelor recuperate, cazurile de deces, precum și numărul persoanelor suspectate de infectare; prezentarea informației despre persoanele confirmate cu COVID-19 pe fiecare localitate a raionului Cahul în parte.
2.  Publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cahul a materialelor informative despre măsurile de protecție împotriva coronavirusului;
3.  Asigurarea transparenței privind donațiile efectuate de către persoanele fizice și juridice în favoarea instituțiilor publice medico-sanitare din raionul Cahul, în scopul combaterii pandemiei de COVID-19.

CRP este creat pe lângă Consiliul Raional Cahul în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinţei de recunoaştere a valorii competenţelor şi de asigurare a participării societăţii civile şi sectorului privat la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a documentelor de politici.

Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare teritorială la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor. Consiliul Raional pentru Participare Cahul a fost legal constituit la 28 iunie 2018, prin decizia Consiliului raional Cahul

Ultima ședință a Comisiei Situații Excepționale a avut loc ieri, data de 6 mai.

Articole similare