Publică un anunț
piatasud.md

În Moldova, în luna iulie a scăzut inflația anuală și prețurile la produse

În Moldova, în luna iulie a scăzut inflația anuală și prețurile la produse

Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna iulie 2023 au înregistrat o micșorare semnificativă față de luna iunie curent, cu aproximativ 0,8%. Aceasta continuă tendința de reducere a ratei inflației, marcând un declin în urma scăderii prețurilor medii de consum în luna iunie cu 0,5% față de mai 2023.

Inflația anuală în luna iulie 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a constituit 10,8%, reprezentând o diminuare semnificativă de 2,4 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iunie curent comparativ cu iunie 2022, care a fost de 13,2%.

Biroul Național de Statistică subliniază că această reducere a prețurilor medii de consum în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 a fost determinată de o serie de factori. În primul rând, prețurile la produsele alimentare au înregistrat o scădere cu aproximativ 1,2%, contribuind la diminuarea prețurilor medii de consum cu 0,5%. De asemenea, serviciile prestate populației au înregistrat o reducere semnificativă de aproximativ 2,3%, ceea ce a contribuit la o diminuare a prețurilor medii de consum cu 0,6%.

Prețurile medii de consum la mărfurile nealimentare, în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 s-au majorat cu circa 0,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,3%.

În luna iulie 2023 față de iunie 2023, din produsele alimentare, diminuări mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 15,6%, zahăr – cu 0,9%, ulei vegetal – cu 0,4%. Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate creșteri depreț la ouă de găină – cu 10,8%.

Diminuări mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna iulie față de luna iunie 2023 au fost înregistrate la tarifele reglementate2 de furnizare a gazelor naturale – cu 12,6%, a energiei electrice – cu 10,2% și a energiei termice – cu 8,1%, contribuind la diminuarea prețurilor medii de consum cu 0,6%. Concomitent, în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 s-au majorat prețurile la serviciile transportului de pasageri- cu 0,3%.

La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la combustibili și carburanți – cu 1,2% (inclusiv motorina – cu 5,9% și benzina – cu 2,2%), materiale de construcție – cu 0,4%, confecții – cu 0,3%.

Prețurile medii de consum în luna iulie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 (de la începutul anului curent) au crescut cu 3,6%, inclusiv la produse alimentare – cu 3,0%, mărfuri nealimentare – cu 2,1% și servicii prestate populației – cu 6,8%.

Aceste date indică o schimbare semnificativă în comportamentul inflației și reflectă eforturile continue pentru stabilizarea prețurilor de consum în Republica Moldova. Cu toate că anumite categorii de produse au înregistrat creșteri, impactul general al scăderii prețurilor la alimente și servicii a contribuit la reducerea ratei inflației, oferind beneficii populației și mediului de afaceri.

Republica Moldova, în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023, înregistrând o deflație de 0,8%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Estonia (-0,6%), Portugalia (-0,4%), Polonia (-0,2%), Elveția (-0,1%), Franța, Georgia și Islanda (0,0%), Austria, Italia și Spania (0,1%), Slovenia (0,2%), Croația și Germania (0,3%), Cipru și Belgia (0,8%).

Articole similare