Publică un anunț
piatasud.md

Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă în prioritatea Poliției

Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă în prioritatea Poliției

Crearea unui mediu sigur și lipsa fenomenelor antisociale este un obiectiv al Reformei Poliției pentru anii 2016-2020.

În anul 2019 au fost încheiate 20 de acorduri de colaborare cu diferite organizații internaționale, instituții publice sau asociații obștești cu scopul prevenirii a mai multor fenomene antisociale la nivelul Inspectoratului General de Poliție și fiecare subdiviziune a acesteia în parte.

De asemenea, în Raportul Nr. 3 al Asociației Promo-LEX sunt prezentate informații referitoare și la 60 de acorduri de colaborare efectuate de subdiviziunile teritoriale ale poliției în diferite domenii de activitate.

Dinamica parteneriatelor încheiate este următoarea: în 2016 au fost încheiate 6 acorduri, 2017 – 4 parteneriate, 2018 – 6 parteneriate, 2019 – 10 parteneriate.

Potrivit instituțiilor implementatoare specificat în Raportul Nr. 3, implicarea societății civile și mediului academic în procesele de management și consultarea în luarea deciziilor este realizată prin includerea reprezentanților sectorului asociativ în componența Grupul de consultare al Consiliului strategic al IGP, constituit în scopul obținerii, din partea societății civile, a suportului pentru dezvoltarea capacităților Poliției. 

În contextul desfășurării comitetelor directoare, societatea civilă a participat activ în cadrul acestor forumuri unde au înaintat propuneri de dezvoltare instituțională.

Pornind de la obligația de întrunire a Consiliului strategic în ultima lună a fiecărui timestru și de publicare a ordinii de zi, proceselor –verbale a ședințelor și deciziilor Consiliului pe pagina web a IGP, Asociația Promo-LEX constată că pe parcursul anul 2019 nu au fost organizate ședințe ale Consiliului strategic a IGP, cu atât mai mult Grupul de consultare al Consiliului strategic nu a fost consultat în luarea deciziilor pe această platformă.

Tot în această perioadă nu au fost elaborate și implementate mecanisme de control al societății civile asupra Poliției. Astfel, reiterăm recomandarea adresată instituției implementatoare de direcționare a eforturilor spre identificarea și instituirea unui astfel de mecanism de control.

Inspectoratul de Poliție Cahul se alătură mereu campaniilor sociale inițiate de ONG-ri locale sau naționale. Spre exemplu ieri a demarat activitatea „16 Zile de activism împotriva violenţei în bază de gen’’.

Inspectoratul de Poliției Cahul se alătură Campaniei Internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, marcată în fiecare an  în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie și are drept scop  creșterea  gradului  de conștientizare și de a mobiliza societatea pentru a preveni violența, ori datoria  noastră este nu doar de a manifesta solidaritate, ci și de a ne intensifica eforturile pentru a găsi soluții și pentru a lua măsuri pentru a opri acest fenomen global, cu un impact negativ asupra vieții și sănătății femeilor și fetelor. 

   Astfel angajații IP Cahul astăzi au diseminat informație utilă locuitorilor/oaspeților mun. Cahul despre numărul  unic 112 la care se pot adresa în cazul în care sunt victime ale violenței domestice ori sunt martori involuntari.

,,Nu fi indiferent, fii informat permanent», se arată în comunicatul publicat pe pagina de Facebook a IP Cahul.

Acest articol a fost produs  cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene.

Articole similare