Publică un anunț
piatasud.md

Până pe 14 decembrie pot fi expediate propuneri la bugetul raionului Cahul

Până pe 14 decembrie pot fi expediate propuneri la bugetul raionului Cahul

A fost făcut public proiectul bugetului raionului Cahul pentru anul 2021. Acestea poate fi accesat pe site-ul cahul.md

Potrivit proiectului de buget, pentru anul 2021 sunt prevăzute venituri în sumă  de 328 786,2 mii lei şi cheltuieli în sumă de 328 786,2 mii lei, fără deficit sau excedent bugetar. Din totalul veniturilor, peste 305,5 milioane lei sunt transferuri de la bugetul de stat. 

Resursele totale ale bugetului raional Cahul pentru anul 2021 sunt estimate în sumă de 328786,2 mii lei, inclusiv:

 • Resurse generale interne – 17142,1 mii lei;
 • Transferuri – 305536,4 mii lei;
 • Resursele fondurilor speciale – 220,0 mii lei;
 • Resursele atrase de instituții – 5887,7 mii lei.

La stabilirea raporturilor între Bugetul de stat şi bugetul raional Cahul pentru anul 2021 au fost estimate transferuri cu destinaţie generală în mărime de 62428,8 mii lei şi transferuri cu destinaţie specială în sumă de 243107,6 mii lei.

Structura transferurilor primite de la bugetul de stat cu destinaţie generală se divizează:

 • Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II în sumă de 59267,1c mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II în sumă de 3161,7 mii lei.

Structura transferurilor primite de la bugetul de stat cu destinaţie special se caracterizează după cum urmează: 

 • transferuri pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar, primar, secundar general, special   şi complementar (extraşcolar)  în sumă de  209139,9 mii lei; 
 • transferuri pentru asistenţa socială în sumă de  8238,1 mii lei;
 • transferuri pentru finanțarea școlilor sportive în sumă de  1287,3 mii lei;
 • transferuri pentru infrastructura drumurilor în sumă de  20546,7 mii lei;
 • transferuri capitale în sumă de 1866,3 mii lei;

Structura cheltuielilor bugetului raional Cahul, pe grupe funcționale în anii 2020-2021, se prezintă în tabelul care urmează:

Astfel, în comparație cu bugetul aprobat pentru anul trecut, cele mai mari creșteri a cheltuielilor sunt la domeniul Învățământ – mai mult cu 10,6 milioane lei; pentru protecția socială vor fi cheltuiți cu 5,8 milioane lei mai mult, iar pentru protecția mediului vor fi cheltuiți cu aproximativ 850 mii lei mai mult decât în anul curent. 

Totodată, se înregistrează o diminuare a cheltuielilor pentru cultură, sport, tineret, unde sunt prevăzute cu aproximativ  7,6 milioane lei mai puține cheltuieli. Peste 2,6 milioane lei vor fi cheltuiți mai puțin pentru Servicii în domeniul economiei. 

Cheltuielile pentru infrastructura  drumurilor publice locale  – 20546,7 mii lei, cu  2504,1 mii lei mai puțin în raport cu anul precedent. 

Proiectul bugetului pentru anul 2021 urmează să fie dezbătut în cadrul ședinței Consiliului raional Cahul din 17 decembrie 2020. 

Articole similare