Publică un anunț
piatasud.md

O porțiune din str. Sanatoriului va fi reparată și încă 3 segmente de drum din Cahul. Valaorea totală – peste 5,7 mil lei

O porțiune din str. Sanatoriului va fi reparată și încă 3 segmente de drum din Cahul. Valaorea totală – peste 5,7 mil lei

Pe 2 iulie, Primăria municipiului Cahul anunță organizarea licitației deschise, repetate, de achiziție a lucrărilor de reparație a drumurilor din mun. Cahul.

Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA, constituia  puțin peste 5 846 mii lei. Termenul de depunere a ofertelor era indicat 17 iulie 2020. Perioada scurtă de la anunțarea licitației până la depunerea ofertelor este motivată de faptul că licitația a fost anunțată repetat.  

Ce lucrări presupune achiziția

Licitația este compusă dintru-un lot care conține  5 poziții, ceea ce înseamnă că 5 segmente de drumuri din mun. Cahul. Astfel, sunt propuse spre realizarea lucrări de reparație a segmentelor de drum după cum urmează: lucrări de reparație a străzii I.L. Caragiale (segment); lucrări de reparație a străzii 31 August (segment); lucrări de reparație a străzii Dunării (segment)lucrări de reparație a străzii Sanatoriului (segment)lucrări de reparație aferent străzii Sanatoriului.

Lucrările de reparație includ: demolarea sistemului rutier existent; excavarea pământului, lucrări de ajustare  a capacelor la fântâni; montarea bordurilor, reamenajarea trotuarului și lucrări de construcție a  sistemului rutier.

Construcția sistemului rutier presupune, după caz aplicarea a două straturi de piatră spartă pentru drumuri de 14 și 10 cm și aplicarea a două straturi de asfalt cu grosimea de  6 cm și 4 cm.

Pentru fiecare lucrare în parte este prezentat caietul de sarcini cu indicarea tuturor lucrărilor per segment de drum.  

Ofertele și câștigătorul

La licitația dată s-a înregistrat doar un ofertant, care a devenit și câștigător – Întreprinderea Municipală de Construcție și Reparație a Drumurilor și Spațiilor Locative Cahul (ÎM CRD SL Cahul). Pentru această licitație, ÎM CRD SL Cahul a propus o ofertă de 5 730 794,34 lei, cu aproximativ 115 mii lei mai puțin decât valoarea planificată a achiziției.

Dat fiind faptul că aceasta este o licitație repetată, merită de analizat și prima procedură care a fost anulată.

Potrivit site-ului achizitii.md, la data de 3 iunie a fost anunțată licitația privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor din municipiul Cahul, data limită de depunere a ofertelor fiind 26 iunie.

Motivul anulării licitației este valoarea estimativă a lucrărilor mai mică decât ofertele recepționate de la agenții economici.

Astfel, Primăria Cahul anunță pentru prima licitație, în care stabilește valoarea estimativă a lucrărilor fără TVA la suma de 5 399 333,05 lei. La licitația anunțată sunt depuse 2 oferte de la  ÎM CRD SL Cahul (5 730 794,34 lei fără TVA) și MASTERDRUM SRL (5 840 293.91 lei fără TVA).

Ambele oferte depășesc suma prevăzută pentru această licitație, acesta fiind motivul principal de anulare a procedurii și anunțarea licitației repetate.

De menționat că la licitația repetată, la care a participat doar ÎM CRD SL Cahul, suma ofertei este fix aceiași ca și la prima licitație.

Pe de altă parte, MASTERDRUM SRL, deja realizează lucrări de reparație a căilor de acces către blocurile de locuit din câteva sectoare a municipiului Cahul, lucrări cu valoarea de  13 821 021,24 lei fără TVA.

Aceasta este a doua licitație publică în care se întâlnesc ÎM CRD SL Cahul și MASTERDRUM SRL, prima la valoarea de peste 13 milioane de lei a fost câștigată de MASTERDRUM SRL, iar ÎM CRD SL Cahul oferind al doilea cel mai mic preț după firma declarată învingătoare.

Profilul firmei Câștigătoare

Întreprinderea Municipală de Construcție și Reparație a Drumurilor și Spațiilor Locative Cahul a fost înregistrată în anul 1992, fondatorul unici fiind Consiliul orășenesc (municipal) Cahul.

Administratorul întreprinderii municipale este Meric Nucă.

Raportul anual de activitate a ÎM CRD SL Cahul pentru anul 2019 poate fi accesat aici.

Potrivit datelor tender.gov.md,  ÎM CRD SL Cahul are înregistrate contracte în perioada 2018-2020 doar cu Primăria municipiului Cahul.

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare