Publică un anunț
piatasud.md

Începând cu 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 15 la sută

Începând cu 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 15 la sută

Prestațiile de asigurări sociale și prestațiile sociale de stat vor fi indexate cu 15% la 1 aprilie, potrivit proiectului de hotărâre inițiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De la 1 aprilie 2023 cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 2620,62 lei.

Potrivit proiectului, indexarea cu 15% se va face reieșind din creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021. Conform datelor prezentate de către Casa Națională de Asigurări Sociale, creșterea veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021 a constituit 115%.

În cazul indexării din 1 aprilie 2023, coeficientul de indexare se va aplica doar părții pensiei care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2023, care constituie 11 700 lei.

Calculul estimativ al cheltuielilor necesare pentru indexarea prestațiilor sociale cu coeficientul de indexare 15% constituie 3 058 536,6 mii de lei, dintre care cheltuielile necesare din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat constituie 2 350 927,7 mii de lei, iar cheltuielile necesare din mijloacele bugetului de stat constituie 707 608,9 mii de lei.

Articole similare