Publică un anunț
piatasud.md

Continuăm analiza dispozițiilor emise de autoritățile locale!

Continuăm analiza dispozițiilor emise de autoritățile locale!

Anul trecut am făcut mai multe analize a dispozițiilor emise de Primarul municipiului Cahul pentru a asigura transparența procesului decizional la nivel local.

Anul acesta, datorită proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” continuăm această practică, doar că vor fi prezentate și dispozițiile emise de președintele raionului Cahul.

În luna septembrie, Președintele Raionului Cahul a emis 70 de dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 4; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 10;  Dispoziții din domeniul construcțiilor – 1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 54 și încă o dispoziție ce ține de alte domenii.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

În data de 01.09.2020 a fost emisă dispoziția Nr. 157 privind alocarea mijloacelor financiare și anume a sumei de 25.200 lei (douăzeci și cinci mii, două sute lei)  în vederea procurării costumelor naționale  pentru colectivul artistic  „Bucuria”  din s.Bucuria, rn. Cahul.

Tot pe 01 sptembrie prin dispoziția nr.158 a fost alocată suma de 17.000 lei (șaptesprezece mii) lei pentru procurarea cărților. 

Prin dispoziția nr.160 din data de  07.09.2020, sunt alocați 34.700 lei Asociației Obștești FC ,,Slobozia Mare” pentru participarea la Campionatul Republicii Moldova la fotbal, divizia B, seria Sud, seniori și Cupa Republicii Moldova ,, Orange ,, ediția 2020-2021. 

În aceeași dată este emisă și  dispoziția nr. 161-n,  prin care se  dispune alocarea sumei de  60,000 lei Asociației Obștești ,,Dinamic,”  pentru pregătirea și participarea sportivilor la Campionatele de Taekwon-do din data de 26-31 august, și a campionatului Strășeni la Taekwon-do 2020.

Prin dispoziția nr.163 din data de 10.09.2020 au fost redistribuite mijloacele financiare planificate pe anul 2020 al IMSP Spitalul Raional Cahul. Mijloacele financiare din anul 2020 constituiau suma de 3.000.000 lei. 

Din  acei 3.000.000 lei, 900.000 lei au fost prevăzuți pentru procurarea a două analizatoare: biochimic automat, hematologic automat. Pentru reparația curentă a salonului de internare a Centrului Perinatologic a fost preconizată  suma de 235.000 lei, iar pentru achiziția a 27 aparate de aer condiționat  urmează să fie  cheltuiți 161000 lei, restul banilor vor distribuiți pentru repararea clădirii Farmaciei spitalului:  

  1. Instalarea ferestrelor mari (22 bucăți) – 127.000lei 
  2. Instalarea ferestrelor mici (15 bucăți) – 30.000 lei
  3. Instalarea ușilor ( 7 bucăți) – 34.000 lei
  4. Reparația sistemului de canalizare -211.000 lei 
  5. Reparația apeductului ( rețele interioare) – 105.000 lei 
  6. Reparația sistemului de încălzire – 380.000 lei
  7. Reparația rețelelor electrice inferioare -200.000 lei 
  8. Instalarea unei rampe de metal – 17.000 lei 
  9. Reparațiile curente în interiorul sediului – 600.000 lei

 

La 14 septembrie 2020 a fost emisă  dispoziția nr.164 prin s-au alocat mijloace financiare în sumă de 700 lei pentru procurarea coroanei funerare, costul acesteia fiind de 500 lei și a florilor suma acestora fiind de 200 lei, pentru funerarii  din partea Consiliului Raional Cahul. 

Astfel prin dispoziția nr. 173 din data de 29 septembrie a fost alocată suma de 2000 lei pentru cheltuieli video și foto în legătură cu desfășurarea festivalului ,,Песни нашей юности”, ediția Х-а.

Dispoziția nr.174-n din data de 30.09.2020 prevede  alocarea sumei de 2420 lei în vederea achiziției diplomelor de merit pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general din Raionul Cahul cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul învățământului. Astfel au fost achiziționate diplome în număr de 22 bucăți în sumă de 220 lei, rame – 22 bucăți, costul cărora a fost de 550 lei, și agende – 22 bucăți în sumă de 1650 lei.

Funcții vacante rămase neocupate  

La data de 17 septembrie  prin dispoziția nr.168 a fost prelungit  termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de Șef al Direcției economie și dezvoltare teritorială și a funcției de Auditor intern din cadrul Aparatului președintelui raionului.

În dispoziția dată este menționat: „Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a actelor din informația privind condițiile de desfășurare a concursului’”. 

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare