Publică un anunț
piatasud.md

Locuitorii unui sector din Cahul luptă cu Apă-Canal Cahul pentru drepturile sale

Locuitorii unui sector din Cahul luptă cu Apă-Canal Cahul pentru drepturile sale

Disputa dintre circa 30 de persoane şi întreprinderea municipală durează de mai bine de jumătate de an şi s-a ajuns până la instanţa de judecată.

Conflictul a început în lina aprilie 2015, când locuitorii străzilor G. Cojbuc şi N. M. Spătaru (sectorul Focşa) din Cahul au rămas fără apă din reţea după ce conducta de apă a cedat. După 5 zile fără apă, cetăţenii au decis să înlocuiască o porţiune din conductă din banii proprii, ceea ce au şi făcut după 5 zile fără acces la serviciul dat.

Potrivit locatarilor acestor două străzi, vechiul traseu a fost deteriorat de constructorii care ridicau o clădire în apropierea apeductului, iar ţeava nu a rezistat la trecerea utilajelor grele. La solicitările acestora de a repara conducta nici constructorii şi nici Întreprinderea Municipală Apă-Canal Cahul nu a reacţionat, ei fiind nevoiţi să schimbe circa 400 metri de ţeavă din cont propriu. 

Abia în luna octombrie, angajaţii IM Apă-Canal Cahul au stabilit că locuitorii acestui sector au schimbat ţeavă de alimentare cu apă. Aceasta a fost făcut fără a primi permisiunile Apă-Canal Cahul. Cu toate acestea, locatarii declară că au primit permisiunea de a schimba conducta de la Primăria Cahul şi Inspectoratul Ecologic de Stat, conducta care a existat nu figurează la balanţa Apă-Canal Cahul şi contrar legii Întreprinderea nu a luat la evidenţă această conductă care de foarte mulţi ani asigură alimentarea cu apă a străzilor menţionate.  

Reprezentantul locatarilor acestor străzi nu a dorit să semneze procesul verbal de constatare iar  întreprinderea a fost obligată să îl expedieze prin poştă la toate persoanele vizate. 

„Nu am dorit să semnez un proces verbal întocmit în cabinet” 

Potrivit domnului Valeriu Secrieru, reprezentantul locatarilor acestor două străzi, angajaţii întreprinderii au fost la faţa locului, au constatat anumite fapte şi au plecat. Ulterior Aceştia s-au întors şi au prezentat spre semnare un proces verbal şi li s-a propus a fi semnat. 

Potrivit lui, Procesul verbal a fost întocmit la sediul Apă-Canal şi nu la faţa locului cum şi prevede procedura. Mai mult ca atât, domnul Secrieru ne-a declarat că procesul verbal a fost întocmit  la presiunea directorului interimat Gheorghe Gheţivu. Ultimul neagă acuzaţiile. 

Tot în luna octombrie, grupul de cetăţeni au mers la Primăria Cahul şi au negociat direct cu primarul oraşului şi conducerea IM Apă-Canal Cahul modul de depăşire a conflictului. 

Astfel din punctul de vedere al întreprinderii, cetăţenii ar urma să înlăture toate neajunsurile, să obţină avizele tehnice, să achite taxa de reconectare, să instaleze contoare de tip nou, conform prevederilor Legii nr 3030 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.

Cu astfel de solicitări cetăţenii nu au fost de acord, invocând faptul că ei deja au contracte cu întreprinderea municipală şi că, potrivit legii din 2013, cheltuielile de procurare a contoarelor de tip nou şi instalarea acestora trebuie să fie suportate de prestatorul de servicii şi nicidecum nu de clienţi.

Vor să-i oblige prin instanţă să-şi schimbe contoarele de apă

La 14 ianuarie 2016, IM Apa Canal Cahul atacă în judecată 24 de cetăţeni şi solicită ca instanţa să oblige pârâţii să asigure prezentarea şi perfectarea tuturor actelor necesare pentru reconectarea noului traseu la reţelele publice de alimentare cu apă potabilă; ca aceştia să înlăture toate neajunsurile de pe acest traseu cu asigurarea schimbării contoarelor cu instalarea celor de tip nou (tipul C) şi ca pârâţii să achite toate cheltuielile de judecată. 

Solicitările Întreprinderii par a nu fi conforme legislaţiei naţionale căci potrivit art. 26, alin (4) litera a), din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare:  achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor de branşament se efectuează: la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 

Totodată, potrivit articolului 15, aliniat (1) litera f) şi g), operatorul este obligat să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale şi să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art. 26. 

La mijloc ar fi un lot de teren public care se vrea acaparat

Potrivit domnului Secrieru, conflictul vizează un lot de teren proprietate publică, amplasat în regiune, pe unde este trasă reţeaua de apă. Pentru a putea scoate la vânzare acest lot, urmează a fi modificat traseul de alimentare cu apă. Lotul de teren era îngrădit de mai mulţi ani, iar locatarii sectorului au aflat doar în momentul schimbării conductei că acesta este un loc public.  

„Ne-am adresat la mai multe structuri de stat pentru a scoate gardul amplasat ilegal pe acest lot, pe unde este trasă conducta de apă de la care ne alimentăm. După intervenţia Inspecţiei Ecologice de Stat, gardul a fost demolat” ne-a declarat domnul Secrieru.

Potrivit domnului Secrieru, Primarului oraşului dar şi Consiliului orăşenesc Cahul i-a fost înaintat un demers de la peste 150 de locuitori ai sectorului Focşa din Cahul prin care solicită ca acest teren public să fie amenajat în teren de joacă pentru copii şi astfel să fie exclusă înstrăinarea acestuia. La moment încă nu au primit ici un răspuns de la autorităţi la solicitarea în cauză.  

Deputaţii se implică în soluţionarea cazului

Pentru a ajunge la un numitor comun a fost nevoie şi de intervenţia Deputaţilor în parlament. Astfel, pe 25 ianuarie, Elena Bacalu a convocat structurile responsabile pentru a merge la faţa locului şi a analiza posibilităţile de soluţionare a conflictului pe cale amiabilă. 

Întâlnirea locatarilor cu responsabilii şi reprezentanţii autorităţilor publice nu sa lăsat fără scandal. 

„Au fost mai multe aspecte pe care oamenii trebuiau să le respecte înainte de a se conecta. Eu cred că vom întreprinde în zilele următoare mai multe acţiuni ca să nu fie rezolvată problema pe cale justiţiară da să se ajungă la o tranzacţie de împăcare şi ca toată lumea să respecte şi cerinţele legale dar şi să vină în întâmpinare” a declarat Nicolae Dandiş, Primarul oraşului Cahul. 

Pe de altă parte, Elena Bacalu, deputat în Parlament a menţionat că: „Indiferent care ar fi problemele, aceste servicii trebuie să fie pătrunşi de responsabilitate şi să înţeleagă un singur lucru ca aceste servicii sunt în slujba cetăţenilor. Există legi care trebuie respectate. S-a ajuns la un numitor comun şi sper ca în urma acestei întâlniri lucrurile să se schimbe spre bine şi ca locatarii să nu mai fie nevoiţi să umble în toate instanţele pentru a-şi apăra drepturile” 

Cu toate că, autorităţile publice solicită elucidarea cazului pe cale amiabilă, cei 24 de persoane sunt aşteptate pe 16 februarie în instanţă, la Judecătoria Cahul pentru a răspunde acuzaţiilor aduse de Apă-Canal Cahul. 

Despre cum vor evolua beligeranţa vă vom ţine la curent

Vitalie Hotnogu

Articole similare