Publică un anunț
piatasud.md

Zona Sud: Au fost create mai multe parteneriate durabile pentru Egalitate și Pace

Zona Sud: Au fost create mai multe parteneriate durabile pentru Egalitate și Pace

La data de 25 ianuarie 2024, la Cahul, a avut loc evenimentul de totalizare și prezentarea rezultatelor proiectului „Parteneriate durabile pentru Egalitate și Pace”, implementat 6 luni în zona de sud a Moldovei de către A.O. Centrul CONTACT-Cahul.

Scopul proiectului a fost creșterea capacităților și cunoștințelor OSC-urilor și APL-urilor din regiunea de dezvoltare sud pentru a se implica activ în asigurarea păcii și egalității de șanse la nivel local și creșterea rezilienței la situații de criză.

În cadrul proiectului, au fost elaborate 4 planuri sensibile la gen  și situații de criză pentru localitățile Sadaclia, Zîrnești, Antonești și Filipeni. În total, circa 10 mii de cetățeni au fost beneficiari ai proiectului, iar în localitățile partenere au fost implementate și 6 inițiative comunitare.

Printre cele mai importante activități ale proiectului se numără desfășurarea a 4 ateliere locale de instruire privind egalitatea și pacea, a 6 Caravane a Egalității de gen și promovare a păcii și desfășurarea a 6 expoziții privind combaterea stereotipurilor de gen.

Peste 150 de persoane au fost instruiți în domeniul egalității de gen și asigurare a păcii, din cele 12 localități partenere a proiectului.

„Pe parcursul acestui proiect, am lucrat împreună pentru a construi parteneriate durabile care să promoveze egalitatea și să contribuie la consolidarea păcii în societatea noastră. Am fost martori la schimbări semnificative și la eforturile susținute ale fiecărui participant în realizarea obiectivelor noastre comune.” a declarat Mihai Cucereanu, Director Executiv A.O. Centrul CONTACT-Cahul.

Evenimentul final a fost o ocazie de a celebra realizările noastre colective, de a evidenția impactul pe care l-am avut și de a ne încuraja reciproc pentru proiectele și parteneriatele viitoare. 

Acest proiect a fost finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit.

Articole similare