Publică un anunț
piatasud.md

Liderii și liderele comunității ucrainenilor refugiați, instruiți/te cum să-și ajute conaționalii strămutați din cauza războiului

Liderii și liderele comunității ucrainenilor refugiați, instruiți/te cum să-și ajute conaționalii strămutați din cauza războiului

În perioada  octombrie 2023 – februarie  2024, cinci persoane ucrainene au fost instruite cum să ofere sprijin și consiliere concetățenilor, stabiliți temporar în Republica Moldova. Activitățile au fost organizate de AO „Pas cu Pas regiunea Sud”, din Cahul, în colaborare cu Centru de Drept al Avocaților (CDA), în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Germaniei.

Consiliera juridică a CDA, Alla Chebac, a desfășurat mai multe sesiuni de informare și instruire pentru liderii/liderele de opinie ai/ale comunității de ucraineni. La întâlniri s-a vorbit despre  drepturile omului și egalitatea de gen, despre regimul juridic al cetățenilor străini  în Republica Moldova și formele de protecție pentru aceștia. S-a mai discutat despre procedura de azil și protecția temporară, drepturile copiilor, condițiile  dobândirii  cetățeniei Republicii Moldova. 

Au fost abordate și teme privind dreptul la muncă și asistența socială, dreptul la ocrotirea sănătății, cadrul legal cu privire la locuințe și procedura de încheiere a contractelor de locațiune. 

Pe lângă cunoștințele teoretice, beneficiarii/ele instruirii au dobândit și abilități de aplicare a acestora în practică, au învățat cum să-i informeze pe concetățenii lor, într-o manieră mai accesibilă, despre căile și mecanismele de protecție a drepturilor. 

Participanți/tele au primit informații detaliate despre riscurile sporite pentru persoanele strămutate de a deveni victime ale traficului de persoane, modul de identificare și prevenire a traficului de ființe umane. De asemenea, au fost  instruiți/te cum să acorde sprijin psihologic conaționalilor care au trecut prin traume și experiențe dificile. 

Acum cei/cele cinci reprezentanți/te ale comunității refugiaților din Cahul au suficiente cunoștințe și abilități pentru a fi o sursă de sprijin pentru conaționalii lor și sunt un exemplu de reziliență și solidaritate pentru aceștia. 

Articole similare