Publică un anunț
piatasud.md

După mai bine de un an și jumătate, CM Cahul permite înstrăinarea a circa 0.4 ha către S.A. USBA // VIDEO

După mai bine de un an și jumătate, CM Cahul permite înstrăinarea a circa 0.4 ha către S.A. USBA // VIDEO

O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței din 19 decembrie 2019, cu majoritatea voturilor celor prezenți la ședință.

Potrivit deciziei, se vând două terenuri aferente obiectelor private proprietatea S.A. Combinatul de producere a materialelor de Construcție „USBA” cu suprafața de 0.27 ha și 0,13 ha, și se împuternicește primarul mun. Cahul Nicolae Dandiș să încheie contractul de vânzare – cumpărare.

Cinci mii lei din locațiune pe an sau 120 mii venit la buget

În cadrul ședinței, a fost audiat directorul Societății, Valerian Stratan, care a făcut o introducere în ceea ce înseamnă investiția companiei Draxlmaier, fabrica căreia se află amplasată pe terenul societății, inclusiv pe acesta care urmează a fi vândut.

Întrebat de consilieri care este cauza tergiversării de mai bine de 1,5 ani a acestei tranzacții, domnul Stratan nu a putut da un răspuns concret. 

Un răspuns a fost oferit de Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul care a subliniat că venitul actual la buget de pe urma locațiunii este de circa 5 mii lei anual, iar o dată vândut ar aduce circa 120 mii lei .

„A fost în mandatul trecut, a fost de 3-4 ori pus in ordinea de zi si nu a acumulat numărul necesar de voturi. După părerea mea personală e că au fost induși în eroare mai mulți consilieri, de către 1-2 consilieri, că ar fi probleme cu legalitatea sau că nu are dreptul să cumpere respectiva întreprindere acest teren. Terenul e exclusiv sub imobilele private. Ei au dreptul legal să cumpere acest teren sub clădire. Nu a fost voință politică, majoritate acare au mers pe manipulare nu au fost niciodată la fața locului să vadă cât sunt acești 40 de ari” a declarat Nicolae Dandiș.

Pentru aprobarea deciziei în cauză au votat majoritatea celor prezenți în sala de ședință, fiind doar un vot de abținere a consilierului Dmitri Moruz. 

Vasile Vanțevici, care în mandatul precedent de mai multe ori a fost împotriva adoptării acestei decizii a părăsit sala înainte de a se începe discutarea acesteia, declarând pentru reporterul ziuadeazi.md că nu participă la aprobarea deciziilor ilegale. Solicitat după ședință, acesta a reiterat faptul că s-au încălcat grav procedurile legale de aprobare a deciziei, mai ales că aceasta a fost introdusă în ordinea de zi fără a fi discutată la comisia de specialitate. 

Vânzarea terenurilor către S.A. USBA figurează în raportul Curții de Conturi. Prejudiciu pentru buget – 3,23 milioane lei.

În raportul auditului conformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile, aprobat la 13 februarie 2018 se constată că în anul 2016, UAT Cahul nu a asigurat, la efectuarea tranzacțiilor funciare, conformitatea acestora cu cadrul legal în vigoare, fapt ce a condiționat prejudicierea bugetului local în sumă de 3229,6 mii lei, urmare a vânzării terenului cu suprafața de 2,94 ha. 

Deși prețul de vânzare a terenului în cauză a fost diminuat, UAT a acordat și eșalonarea plăților pentru o perioadă de 3 ani. Conform Deciziei CO Cahul nr.1/21 (8/21) – XXIV din 23.02.2012, a fost completată decizia precedentă nr. 6/10 – XXIV din 01.12.2011, prin care terenul aferent obiectului privat cu suprafața de 3,31 ha aprobat spre vânzare SA „USBA” a fost divizat în două loturi: cu nr.cad.1701124154 cu suprafața de 0,36 ha (unde înregistra o construcție privată) și cu nr.cad.1701124148 cu suprafața de 2,94 ha (lipsa construcțiilor), cu încheierea separată a contractelor. Prin urmare, terenul de 0,36 ha a fost vândut de către UAT Cahul la 03.05.2012, la prețul normativ al terenului aferent cu 99,4 mii lei.

Ulterior, la 03.08.2016 primăria mun.Cahul, fără a lua în considerare că terenul cu nr.cad.1701124148 (cu suprafața de 2,94 ha), era liber deconstrucții, a vândut SA „USBA” la prețul normativ al pământului aferent construcțiilor (stabilit prin aplicarea coeficientului de diminuare) în sumă de807,4 mii lei, care potrivit prevederilor legale urma să fie vândut prin concurs sau la licitație la prețul nu mai mic ca prețul normativ al terenului, estimat la suma de 4037,0 mii lei. Prin ignorarea prevederilor legale, APL ale mun.Cahul, în urma efectuării tranzacției de vânzare a terenului de 2,94 ha, a ratat venituri în sumă de 3229,6 mii lei.

Totodată, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare a acestui teren, UAT Cahul nu a ținut cont de prevederile art.4 alin.(5) lit.c) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997, prin care este stabilit că la vânzarea-cumpărarea terenului proprietate publică cumpărătorul achită, în termen de o lună, suma egală cu prețul normativ al pământului prevăzut pentru destinația respectivă, acordând eșalonarea achitării plății în sumă de 403,7 mii lei pe o perioadă de trei ani, cu indexarea lor în funcție de nivelul inflației, calculate la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în mărime de cel puțin 33,6 mii lei, deși suma trebuia achitată timp de o lună. 

Astfel, Curtea de Conturi a recomandat autorității locale  să asigure încasarea prejudiciului cauzat bugetului municipal din vânzarea terenului cu suprafața de 2,9483 ha. 

La 30 mai 2019, Consiliul municipal Cahul, prin decizie, ia act de Raportul auditului conformităţii evidenţei, înregistrării şi gestionării patrimoniului public, precum şi a impozitării bunurilor imobile și pune în sarcina Primăriei municipiului Cahul (specialiştii: dna Donţu Mariana, Sîrjbu Tamara, Hodinitu Veronica) să întreprindă măsuri pentru înlăturarea derogărilor de la legislaţia în vigoare, să înregistreze bunurile patrimoniului public, precum şi executarea recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi a R.Moldova.

Articole similare