Publică un anunț
piatasud.md

Locuri de muncă și în localitățile rurale, datorită sprijinului UE

Locuri de muncă și în localitățile rurale, datorită sprijinului UE

Cel puțin 12 locuri noi de muncă vor fi  create în localitățile componente ale GAL-ului “Valea Halmagei”, după ce 13 proiecte de dezvoltare comunitară vor fi implementate începând cu acest an. 

Servicii mobile de vulcanizare, tehnologii ecologice în domeniul viticulturii, crearea unui parc multifuncţional, extinderea iluminatului public stradal, sunt câteva din iniţiativele selectate ce vor fi realizate începând cu acest an în regiunea Cahul.

 Proiectele au fost selectate în cadrul apelului public și vor fi finanțate din valoarea grantului în mărime de 50.000 EURO acordați în 2020 de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Cele 13 proiecte câștigătoare vin să diversifice și să animeze viața de la sat, creând oportunități de dezvoltare a comunităților rurale. Acestea acoperă câteva domenii importante: afaceri, agricultură, educație, societate și cultură.

Alexandru Caranfil, din comuna Zârnești, va încerca să pună pe roate la propriu – o vulcanizare. Cu banii primiți, își propune înființarea unei vulcanizări mobile.

Alexandru Caranfil, inițiază proiectul de vulcanizare mobilă

“Autocarul care va servi drept vulcanizare mobilă, eu deja îl am, urmează să procur din acești bani, echipamentul necesar. Inițial, vom deservi satele membre ale GAL-ului Valea Halmagei, vom acumula și mai multă experiență de lucru, după care cred că ne vom extinde aria de activitate, pentru întreg raionul Cahul. Am gândit acest proiect în primul rând pentru a le întinde o mână de ajutor celor care au o urgență, pentru că pe drumuri multe se pot întâmpla și dorim să câștigăm  și încrederea oamenilor. Desigur costurile serviciului, vor fi stabilite în așa fel, încât să acopere cheltuielile deplasării și a serviciului oferit”, a menționat Alexandru Caranfil.

La Andrușul de Sus, va fi implimentat un proiect în domeniul alimentației publice – “ Covata Bunătăților”. Scopul acestui proiect este prepararea produselor de simigerie și a plăcintelor tradiționale moldovenești cu deservirea lor în cadrul cafenelei existente.

Ana Nastas, din  satul Baurci – Moldoveni, lucrează de mai mulți ani în domeniul frumuseții. Ea  își dorește să deschidă în localitatea sa de baștină, o frizerie. Miniproiectul său, poartă numele de “O frizerie pentru cei de acasă”

Cu suportul financiar primit, Nicolae Dunas dorește să -și îmbunătățească condițiile de muncă în atelierul de mobilă pe care-l deține. Totodată, dânsul dorește să diversifice design-ul și să îmbunătățească calitatea produsului său.

Nicolae Dunas, fondator Nico Prim – Art

„Datorită suportului primit, intenționez să procur un sistem de aerisire pentru atelierul de producere a mobilei. Acest sistem va proteja atât echipamentele deja existente în încăpere, cât și sănătatea muncitorilor. Îndrumarea mea, în special pentru tineri este să fie îndrăzneți și să aplice la diverse proiecte europene, deoarece acestea reprezintă o bună motivație de a face ceva. Evident, este nevoie și de foarte multă muncă și investiții personale pentru a atinge obiectivele propuse”, ne-a relatat Nicolae Dunas, administratorul companiei „Prim – Art, calitate și confort” din satul Roșu.

Agricultura este un domeniu vital pentru viața de la țară, deaceea, în acest sens vor fi implementate 3 miniproiecte.

,,Loc de muncă nou creat sunt în țară angajat”, este numele unei inițiative în agricultură, care va fi implementat în comuna Zîrnești. Scopul proiectului este diversificarea activității agricole prin introducerea tehnologiilor noi în prelucrarea, producerea și diversificarea asortimentului de hrană pentru diferite specii de animale.

Tot aici va fi impementat și proiectul ,,Irigare prin picurare – soluția optimă pentru creșterea legumelor”. Acesta își propune extinderea suprafețelor de cultivare a legumelor eco.

În comuna Cucoara, beneficiarii miniproiectului ” Un pas spre o agricultură ecologică” vor să utilizeze tehnologii ecologice în cultura viticolă.

Inițiative de dezvoltare vor avea loc și în domeniul educației. Astfel la Zîrnești va fi implementat proiectul „Bastionul Inteligenței și al instruirii eficiente”. Prin intermediul acestuia se va diversifica metodele predării materiei de studiu în gimnaziul „Ion Creangă”.

La Cucoara, în incinta gimnaziului – grădiniță „Constantin Stere”, va fi creat un teren de joacă pentru copiii de vârstă preșcolară, cu scopul de a le diversifica metodele de recreere.Alte terene de joacă vor fi amenajate și în localitățile Andrușul de Jos și Roșu .

„Sat iluminat – sat modernizat”, așa sună numele proiectului din satul Larga Nouă. Obiectivul acestuia este dezvoltarea socio-economică a localității prin extinderea iluminatului public stradal.

Nici cultura și tradițiile nu au fost trecute cu vederea de către coordonatorii GAL-ului Valea Halmagei. Așadar, proiectul selectat câștigăor din acest domeniu a fost „Aici trecutul prinde viață”, care aparține Casei de Cultură a comunei Cucoara, în frunte cu Olga Boișteanu.

Olga Boișteanu, directoarea Casei de Cultură din comuna Cucoara

„În cadrul proiectului nostru ne propunem să renovăm și să transmitem tradiția de țesut a țoalelor și păretarelor și să promovăm în acest fel valorile și patrimoniul cultural. În muzeul Casei de Cultură noi avem un război de țesut, dar el este necomplet și nefuncțional și dorim să procurăm unul nou. Vrem să conservăm acest meșteșug popular care e transmis din generație în generație, să instruim generațiile în creștere în acest domeniu, să „reînviem” anumite meșteșuguri cum ar fi torsul și vopsitul lânii și multe altele. Recent am avut prima activitate din cadrul proiectului, o masă rotundă de lansare. La moment desfășurăm o campanie de colectare a obiectelor vechi din localitate pentru îmbogățirea muzeului și totodată cautăm să formăm un grup de țesătoare din satele comunei Cucoara. Avem programate difetite activități cum ar fi ateliere de lucru cu copiii, șezători, expoziții și altele”, povestește Olga Boișteanu, directoarea Casei de Cultură Cucoara.

A.O. Cahul „2030” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru Raionul Cahul”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea UE sau GIZ.

Articole similare