Publică un anunț
piatasud.md

O nouă oportunitate pentru consolidarea OSC-urilor din Moldova

O nouă oportunitate pentru consolidarea OSC-urilor din Moldova

Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen (GBWN) din Macedonia de Nord, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Moldova anunță un apel public pentru propuneri de proiecte (granturi) în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize. OSC-urile selectate vor beneficia și de o componentă de consolidare a capacităților, menționează civic.md.

Grantul se desfășoară în cadrul proiectului CONSOLIDAREA TRANSPARENȚEI ȘI A RESPONSABILITĂȚII PENTRU EGALITATEA DE GEN ÎN BALCANII DE VEST ȘI ÎN MOLDOVA.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți angajamentele publice pentru acțiuni climatice sensibile la gen și de a crește finanțarea disponibilă pentru a implementa aceste acțiuni în regiunea Balcanilor de Vest și în Republica Moldova.

Rezultatele scontate ale proiectului:

  • Vizibilitate și recunoaștere internațională sporită a activității desfășurate de Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen (GBWN);
  • Capacități consolidate ale OSC-urilor de a utiliza instrumentele BSG pentru a supraveghea politica și finanțarea în domeniul schimbărilor climatice;
  • Participare îmbunătățită a OSC-urilor la procesele de elaborare a politicilor și a bugetelor prin utilizarea unui mecanism de monitorizare a bugetului în funcție de gen;
  • Accesibilitate îmbunătățită a instrumentelor de monitorizare a responsabilității guvernamentale, în special în ceea ce privește reziliența la crize, finanțarea schimbărilor climatice și sensibilitatea la gen a cadrului de politici publice privind schimbările climatice.

Proiectul este finanțat de: Agenția Austriacă de Dezvoltare și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.

Toate condițiile de aplicare la grant sunt aici.

Articole similare