Publică un anunț
piatasud.md

Patru primării din raionul Cahul vor beneficia de finanțare în cadrul programului ”Diaspora Acasă Reușește”

Patru primării din raionul Cahul vor beneficia de finanțare în cadrul programului  ”Diaspora Acasă Reușește”

Din cele 42 de proiecte aprobate spre finanțare în cadrul programului DAR 1+3, se regăsesc și 4 proiecte depuse de primăriile din raionul Cahul.

Astfel, în s. Manta,  urmează să fie implementat proiectul „Servicii pentru toți Acasă la MANTA”; la Slobozia Mare –  proiectul „Modernizarea pieței agroalimentare regionale și transfrontaliere din s. Slobozia Mare”; Văleni – proiectul „Edificarea Centrului de sport și agrement din s. Văleni”; com. Doina – proiectul „Renovarea și dotarea grădiniței din com. Doina”.

Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv principal valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

 Acest Program are menirea de a consolida cooperarea dintre Guvern, administrația publică locală, diaspora și partenerii de dezvoltare, oferind autorităților publice locale posibilitatea de a încuraja și stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară.

Proiectele depuse de autoritățile publice vizează asemenea domenii ca: iluminatul stradal, reparația drumurilor,  managementul deșeurilor, infrastructura pietonală, izolarea termică, asigurarea cu apă și canalizare, infrastructura de recreere și sport, reparația obiectelor culturale ș.a. 

Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor din anul curent constituie 10 milioane lei.

Articole similare