Publică un anunț
piatasud.md

Pe 5 mai se dă oficial start lucrărilor în cadrul proiectului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul

Pe 5 mai se dă oficial start lucrărilor în cadrul proiectului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul

Pe 5 mai 2023, în cadrul Proiectului Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul are loc evenimentul de lansare a construcțiilor pentru două mari contracte implementate din sursele Guvernului Germaniei.

Astfel, Contractul nr.1 – ”Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul, Lot-2 Canalizare”, cu o valoare de peste 9,39 mln Euro, prevede construcția a circa 33,0 km de rețea de canalizare, 4 stații de pompare a apelor uzate și reabilitarea Stației Principale de Pompare Ape Uzate, precum și conectarea a circa 1900 de gospodării din municipiul Cahul.

Contractul nr.2 – ”Stație de Epurare a Apelor Uzate din Cahul”, cu o valoare de peste 8,96 mln Euro, care prevede construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate pentru municipiul Cahul, în rezultatul căreia, peste 32 mii de locuitori din municipiul Cahul și localitățile Roșu, Crihana Veche, Cotihana vor beneficia în perspectivă de servicii calitative de colectare și epurare a apelor uzate, îmbunătățind astfel aspectele de protecție a mediului și sănătății populației, precum și contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai a acestora.

Participanții la acest eveniment vor fi: Ambasada Germaniei în Republica Moldova: Doamna Ambasador Margret Maria Uebber, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Banca Germană KfW, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Primăria Municipiului Cahul, Consiliul Raional Cahul, Apa-Canal Cahul, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consultanți Internaționali ai proiectului și Reprezentanți din partea Antreprenorilor.

Obiectivul principal al proiectului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Cahul este îmbunătățirea siguranței și accesului populației din raionul Cahul la servicii de aprovizionare cu apă potabilă de calitate și canalizare, prin realizarea măsurilor de reabilitare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de eliminare a apelor uzate, precum și îmbunătățirea capacităților operaționale și de gestionare ale prestatorului de servicii.

Articole similare