Publică un anunț
piatasud.md

Consiliul raional Cahul a publicat planul de achiziții pentru anul 2023. Vezi ce vor procura

Consiliul raional Cahul a publicat planul de achiziții pentru anul 2023. Vezi ce vor procura

Consiliul raional Cahul a publicat pe sit-ul oficial planul de achiziții pentru anul 2023. 

Potrivit documentului, în anul 2023 vor fi procurate bunuri în valoare de circa 1400 mii lei, servicii în valoare totală de circa  2900 mii lei și lucrări în valoare totală de circa 16900 mii lei. 

Din numărul total de 57 de proceduri care urmează a fi inițiate de care Consiliul raional Cahul, 12 sunt Cererea Ofertei de Preț (COP), doar 3 Licitații deschise, iar restul 42 de proceduri fiind achiziții de valoare mică. 

Astfel, cea mai costisitoare achiziție în anul 2023 va fi Lucrări de Întreținere periodică și reparații capitale la drumul L679 M3, drum de acces spre satul Văleni, pentru care au fost planificați peste 7 milioane de lei fără TVA. O altă achiziție importantă va fi achiziționarea lucrărilor de reparație la centrele de sănătate din raionul Cahul, în total au fost planificați 2,2 milioane de lei fără TVA. 

În totala, din bugetul raional, în anul 2023, vor fi reparate 9 porțiuni de drumuri de interes raional. 

Cele mai costisitoare servicii ce urmează a fi achiziționate de către COnsiliul raional Cahul în anul 2023 vor fi servicii și lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (circa 583 mii lei fără TVA), servicii de întreținere de rutină a drumurilor (833,33 mii lei fără TVA) dar și servicii de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor (416,66 mii lei fără TVA). 

Cele mai costisitoare bunuri în 2023 sunt produsele petroliere, pentru care Consiliul raional Cahul a alocat peste 405 mii lei fără TVA. 

Planul de achiziții pentru anul 2023 a Consiliului raional Cahul poate fi consultat aici

Planul de achiziții a unei instituții publice este un document obligatoriu, acesta parte fi modificat în dependență de resursele financiare disponibile ori în conformitate cu deciziile consiliului local, prin completare a planului sau eliminare a unor anumite puncte din acesta. 

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare