Publică un anunț
piatasud.md

Etapele achizițiilor publice: De la identificarea nevoilor la planificarea procedurilor

Etapele achizițiilor publice: De la identificarea nevoilor la planificarea procedurilor

Achiziția publică este un proces complex care include mai multe etape. Pentru asigurarea transparenței în achiziții publice, dar și pentru ca persoanele interesate de aceste procese să poată asigura o monitorizare eficientă, este nevoie de cunoscut toate etapele de desfășurare a achizițiilor publice. 

Primii pași în desfășurarea achizițiilor publice este identificarea nevoilor, estimarea florii contractului și planificarea procedurii de achiziții publice. 

Identificarea necesităților 

Identificarea necesităților are la bază o analiză detaliată a problemelor existente în domeniul de activitate al autorităţii contractante, şi totodată a oportunităţilor ce pot fi fructificate în vederea dezvoltării respectivului domeniu şi/sau îmbunătăţirii situaţiei actuale.

Mai simplu vorbind, la baza fiecărei achiziții publice urmează să fie o nevoie a comunității, indiferent de faptul că este vorba de o achiziție de servicii sau lucrări. Identificarea necesităților poate fi un proces intern sau participativ, în dependență de abordarea pe care o are autoritatea contractantă, dacă să ne referim mai mult la administrațiile publice locale. 

Valoarea estimativă a contractului 

Valoarea estimată a contractului de achiziţie reprezintă un concept economic care exprimă preţul cel mai probabil care se intenţionează a fi plătit pentru achiziţia unor produse, servicii sau lucrări, la o anumită dată, în anumite situaţii particulare. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie exprimată în lei moldoveneşti, fără TVA. 

Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.

Planificarea procedurilor de achiziții 

Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, transparenței, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora. 

Planul de achiziții este un document care include toate achizițiile de bunuri, lucrări sau servicii ce urmează a fi efectuate de câte autoritatea contractantă pe parcursul anului bugetar, inclusiv cele de valoare mică. 

Planul de achiziții publice ale autorității contractante este publicat pe site-ul instituției în termen de 15 zile de la aprobare sau în termen de 5 zile de la modificare. 

În planul de achiziții sunt incluse achizițiile care vor avea acoperire financiară.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare