Publică un anunț
piatasud.md

Membrii societății civile din Cahul au pus în dezbatere problemele actuale ale orașului

Membrii societății civile din Cahul au pus în dezbatere problemele actuale ale orașului

Pe 20 ianuarie, 11 reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din oraș, membrii ai Platformei de Participare Regională Sud au discutat un șir de subiecte de importanță locală pentru Cahul.

Printre cele mai importante subiecte de pe agendă au fost:

·  inițierea procesului de actualizare a Planului de acțiuni al Strategiei de dezvoltare socio-economice a orașului Cahul pentru anii 2015-2020;

·   discutarea intenției Ministerului Mediului de a da în concesiune resursele de apă minerala Cahul în contextul dezvoltării zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat”

·  elaborarea și înaintarea către APL Cahul (primărie și Consiliu raional) a unor reguli interne de asigurare a transparenței procesului decizional 

Reieșind din faptul că în vara anului trecut au avut loc alegeri locale care au dus la schimbarea conducerii orașului Cahul, dar și la modificarea componenței Consiliului orășenesc Cahul, este necesară actualizarea planului de acțiuni din cadrul strategiei de dezvoltare a orașului. 

Membrii platformei au decis să inițieze discuții cu administrația orașului pentru a demara procedura de actualizare, și-au propus să contribuie cu idei noi la Planul de acțiuni pentru dezvoltarea orașului. Participanții  au delegat 5 lideri de ONG, din cadrul platformei, care vor facilita acest proces în colaborare cu primăria orașului Cahul.

Pe de altă parte, activiștii ONG-urilor din Cahul au analizat și discutat propunerea Ministerului Mediului de dare în concesiune a zăcămintelor de apă minerală Cahul. 

Membrii platformei și-au expus temerile legate de acest proiect de hotărâre și necesitatea de a iniția discuții publice pentru informarea societății vis-a-vis de acest proiect. 

”Amenajarea zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat”” este un proiect de importanță regională, iar beneficiarii acestui proiect urmează să fie în exclusivitate cetățenii orașului și administrația publică locală. La moment prioritatea numărul 1 ține de identificarea căilor de soluționare a problemelor apărute în procesul de implementare și finalizarea cu succes a proiectului.

Astfel, în scurt timp, Platforma va înainta Ministerului Mediului din Republica Moldova, dar și Consiliului orășenesc Cahul un șir de propuneri în scopul îmbunătățirii proiectului de hotărâre și accelerării procesului de reabilitare a zonei Lacului Sărat. 

Un alt subiect important, discutat de membrii Platformei, a fost înaintarea spre aprobare de către Consiliul orășenesc și raional Cahul a unor reguli interne de transparență. Acestea urmează să legifereze, la nivel local, implementarea strictă a Legii privind transparența în procesul decizional, și astfel să asigure informarea corecta a cetățenilor despre activitatea APL. Transparența actului decizional este un subiect monitorizat și de Comitetul de Monitorizare Cetățenească creat în orașul Cahul, de aceea prin efortul comun a celor 2 structuri civice vor fi promovate regulile interne de asigurare a transparenței, care urmează a fi adoptate prin decizia CO Cahul.

Precizăm că, Platformă de Participare Regionala Sud a fost creată în anul 2015, din ea fac parte 15 organizații nonguvernamentale din regiunea de sud a Moldovei.

Articole similare