Publică un anunț
piatasud.md

Consiliul raional Cahul se convoacă în ședință pe 16 februarie. Ce vor decide consilierii?

Consiliul raional Cahul se convoacă în ședință pe 16 februarie. Ce vor decide consilierii?

Ședința ordinară a Consiliului raional Cahul a fost convocată pentru ora 10:00, pe 16 februarie a.c.

Proiectul ordinii de zi include 36 de subiecte, cele mai multe subiecte vizând chestiuni ce vizează centrele de sănătate din raion și crearea sau modificarea componenței unor comisii permanente ale consiliului raional. 

În cadrul ședinței, va fi prezentat și raportul de executare a bugetului pentru anul 2023, dar și modificarea bugetului raionului pentru anul 2024. 

Totodată, aleșii locali vor discuta aprobarea  repartizării  mijloacelor  fondului  rutier pentru  întreținerea  periodică,  reparații  curente,  capitale  a drumurilor  de  interes  raional  pentru  anul curent și mersul realizării Planului de acțiuni pentru anul 2023 întru implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030. 

Un alt proiect de decizie important vizează preluarea costurilor investiționale la balanța Consiliului Raional și transmiterea costurilor investiționale formate în urma implementării proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională” către Compania administratoare SRL Sud-Invest Company.

Proiectele de decizii pot fi accesate aici

Ședințele Consiliului raional Cahul sunt publice, la acestea pot participa toți doritorii. 

Articole similare