Publică un anunț
piatasud.md

Poziționarea egalității de gen pe primul loc

Poziționarea egalității de gen pe primul loc

Rareori în lume drepturile femeilor și fetelor au fost contestate în modul cum s-a întâmplat în Afghanistan. Ultimele evoluții reprezintă motive de îngrijorare majoră. Uniunea Europeană a indicat clar că viitoarea asistență UE pentru dezvoltare acordată Afghanistanului va depinde de respectarea cadrului legal internațional și a normelor privind drepturile omului, inclusiv drepturile femeilor și fetelor. Uniunea Europeană este determinată și și-a asumat angajamentul să ofere în continuare sprijin femeilor și fetelor din Afghanistan și din lume, păstrând propriile valori și convingeri. 

De rând cu drepturile omului, libertatea și democrația, egalitatea reprezintă una dintre valorile esențiale care definesc Uniunea Europeană. Egalitatea reprezintă o bogăție a societăților noastre și fortifică reziliența acestora. Egalitatea de gen constituie un element esențial al păcii, securității, prosperității economice și dezvoltării durabile. Mai mult, apărarea și promovarea egalității de gen este impusă de tratatele UE. 

Acesta este motivul din care activitatea politică, operațională și financiară orientată spre promovarea și protejarea progresului atins în domeniul egalității de gen reprezintă o prioritate politică și un obiectiv cheie al UE. Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III al Uniunii Europene și noul buget pentru acțiune externă al UE stabilesc foaia de parcurs pentru acțiune globală în direcția unei lumi cu condiții egale pentru femei și bărbați. Noi conlucrăm strâns cu parteneri multilaterali, regionali și bilaterali, inclusiv cu organizațiile societății civile pentru atingerea acelor obiective. Avem o cale lungă de parcurs, nu este cazul să ne oprim aici. Cu toate acestea, suntem mai puternici împreună, deși rămân multe provocări.

În multe țări, criza cauzată de COVID-19 a agravat inegalitățile de gen în diferite domenii: educație, formare profesională, sănătate, securitate și siguranță, drepturi și sănătate sexuală și reproductivă, procesul decizional și oportunități economice. 

Perioadele de izolare impuse de pandemia COVID-19, au generat o creștere a violenței bazate pe gen, în special, violența în familie, fiind limitat accesul femeilor și fetelor la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. Totodată, o parte semnificativă a sarcinilor de îngrijire a căzut pe umerii femeilor și fetelor. Lucrătorii din sectorul economiei informale și muncă cu nivel scăzut de calificare (dintre care majoritatea sunt femei), migranții și cei care aparțin minorităților, au fost expuși și mai mult riscului și s-au confruntat cu multiple forme intersectate de discriminare. 

Pe lângă acestea, închiderea școlilor a expus fetele unui risc sporit de exploatare sexuală, sarcină la o vârstă precoce, exploatare economică a copiilor și căsătorie forțată. Fondul Malala a estimat că încă 20 milioane de fete riscă să abandoneze școala, numărul acestora ridicându-se la 150 de milioane de fete – echivalentul unei treimi din populația UE – fără perspective educaționale.

Potrivit unui raport recent al Organizației Națiunilor Unite, în anul 2020, cheltuielile din sectorul militar au devansat în continuare cheltuielile globale pentru sănătate, chiar și într-un an dominat de pandemia cauzată de coronavirus. În vederea recuperării durabile de pe urma COVID-19, noi trebuie să dublăm eforturile pentru promovarea egalității de gen. 

Acum este timpul să facem mai multe 

Această provocare solicită un răspuns global și necesită o abordare acum, în timp ce construim viitorul pe care îl dorim pentru copiii și nepoții noștri ca ei să crească într-o lume post-pandemică mai echitabilă, mai diversă și în care oportunitățile egale reprezintă realitatea. Noi trebuie să abordăm cauzele profunde ale inegalității de gen și ale discriminării pe bază de gen în vederea realizării unei schimbări durabile.

Uniunea Europeană și statele sale membre, precum și instituțiile financiare europene au sprijinit femeile și fetele din toată lumea în perioada pandemiei. În calitate de Echipa Europa, noi am reușit să mobilizăm 46 miliarde de euro pentru susținerea a peste 130 de țări partenere, în special pentru sprijinirea femeilor și a tinerilor.

Pentru ilustrare,  vă prezentăm trei exemple: în Nepal, am ajutat un milion de fete și băieți să-și continue studiile prin intermediul radioului. În Togo, am susținut crearea unei scheme universale de venit și desemnarea femeilor la posturile de conducere a noilor municipii. La nivel global, Inițiativa de focalizare UE-ONU a ajutat 650.000 de femei și fete să prevină și să abordeze violența împotriva lor, și a educat 880.000 de bărbați și băieți privind aspecte de masculinitate pozitivă, soluționare non-violentă a conflictelor și responsabilități parentale. 

Totuși, pentru a face față provocărilor în creștere, noi trebuie să muncim mai mult și mai bine. Acesta este scopul Planului de acțiune pentru egalitatea de gen III care promovează rolul de lider și participarea semnificativă a femeilor, fetelor și tinerilor la viața politică, economică, socială și culturală, precum și la toate aspectele legate de pace și securitate la nivel mondial.

Muncim pentru a reveni la cursul normal al dezvoltării umane

În prezent, transformăm acest plan în realitate cu ajutorul noului instrument NDICI-Global Europe, în valoare de 79,5 miliarde de euro, care va susține activitatea externă a Uniunii Europene pentru următorii 7 ani. 

Sprijinul acordat educației și, în special, educației fetelor, va deține un rol central. La fel cum susținem educația în situații de urgență, Uniunea Europeană a conlucrat cu țările partenere pe întreaga perioadă a pandemiei în vederea minimizării impactului acesteia asupra învățării și bunăstării copiilor și facilitării reîntoarcerii la școală în condiții de siguranță. 

În calitate de Echipa Europa, noi deja am asigurat mai mult de jumătate din ajutorul global pentru educație. Însă, vom spori în continuare această finanțare în scopul promovării egalității de gen prin educație de calitate la toate nivelurile. Angajamentul comun din luna iulie pentru Parteneriatul Global pentru Educație în valoare de 1,7 miliarde de euro – în vederea transformării educației pentru fetele și băieții din aproape 90 de state și teritorii – este parte a acestui nou început. 

Noi multiplicăm eforturile noastre în toate aspectele, de la susținerea educației femeilor și fetelor și a oportunităților economice până la îmbunătățirea accesului femeilor și fetelor la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. Până în anul 2025, 85% din toate noile acțiuni externe întreprinse de Uniunea Europeană – în toate sectoarele – vor contribui la asigurarea egalității de gen și abilitării femeilor.

În prezent, suntem la etapa de finalizare împreună cu țările partenere pe baza consultării strânse cu organizațiile societății civile, cu activiștii în domeniul promovării drepturilor femeilor și cu tinerii. 

Noi trebuie să revenim la cursul normal al dezvoltării umane și să îndeplinim Obiectivele de dezvoltare durabilă până în anul 2030, astfel încât să nu lăsam în urmă nici o femeie sau fată. 

Este esențial să reușim.

Articole similare