Publică un anunț
piatasud.md

Studenții din Republica Moldova pot câștiga burse și rezidențe în Iași

Studenții din Republica Moldova pot câștiga burse și rezidențe în Iași

Muzeul Național al Literatorii Române Iași a lansat candidaturile la bursa de cercetare și performanță științifică, premiile fiind două burse și două rezidențe de cercetare.

Proiectul încurajează cercetarea științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan ieșean, în diferite domenii: filologie, istorie, teatru, filosofie, sociologie, muzeologie, patrimoniu.

Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina.
Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV și formularul de înscriere (unde vor fi completate obligatoriu: nume, prenume, opțiunea candidatului pentru una din cele trei categorii, titlul proiectului de cercetare și o prezentare a proiectului de minimum 2.500 de semne). Pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, sunt necesare și două scrisori de recomandare din partea unor membri ai comunității academice, redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză).

În anul 2024, premiile vor fi următoarele:
– 1 bursă de cercetare științifică „Alexandru Xenopol” pentru doctoranzi și cercetători, în valoare de 1.000 de RON/proiect. Perioada: 8 aprilie – 8 septembrie 2024;
– 1 bursă de performanță științifică „Iacob Negruzzi” pentru studenți și masteranzi, în valoare de 800 de RON/proiect. Perioada: 8 aprilie – 8 septembrie 2024;
– 2 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” constând în cazare timp de 1-3 săptămâni, pentru cercetători și doctoranzi, în perioada 8 aprilie – 8 mai 2024.

Participanții declară pe proprie răspundere că nu încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea lucrării rezultate în urma cercetării realizate, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii burselor și rezidențelor de cercetare au obligația de a elabora un articol ştiinţific în urma cercetării realizate, conform normelor științifice și metodologice în vigoare, care va fi ulterior propus spre publicare în una dintre publicațiile MNLR Iași. Dacă articolul va fi acceptat de către consiliul editorial, acesta va fi publicat în Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, publicație științifică indexată în bazele de date internaționale CEEOL și DOAJ, sau în Dacia Literară. Revistă de reconstituiri culturale.

Formularul de înscriere poate fi descărcat aici.

Perioada de înscriere este 14 februarie – 29 martie 2024, iar candidaturile se vor transmite electronic, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 5 aprilie 2024 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Articole similare