Publică un anunț
piatasud.md

Achiziții publice la stadionul raional ,,Atlant”: două concursuri cu același contestator și același câștigător (Concursul al II-lea)

Achiziții publice la stadionul raional ,,Atlant”: două concursuri cu același contestator și același câștigător (Concursul al II-lea)

În această parte analizăm al doilea concurs public organizat de Consiliul raional Cahul a achiziționare a lucrărilor de construcție a clădirii administrative cu vestiare a stadionului raional ,,Atlant” din s. Crihana Veche. Rezultatele primului concurs desfășurat în luna februarie 2019 au fost contestate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor de către una din firmele participante.

La 14 martie 2019, ANSC a emis o decizie prin care    a anulat acea hotărâre deatribuire a contractului firmei Trend-Construct SRL în concursul de achiziții publice privind achiziționarea lucrărilor de construcție a clădirii   administrative cu vestiare a stadionului raional ,,Atlant”. Membrii ANSC au obligat Consiliul raional Cahul, ca măsură de remediere, în termen de până la 7 zile de la primirea acelei decizii, să reevalueze ofertele primite.

Concurs repetat 

În luna mai 2019, Consiliul raional Cahul a anunțat din nou concurs public pentru acest obiectiv sportiv. Potrivit portalului Tender.gov.md, la concurs au fost depuse doar două oferte: Trend-Construct SRL și Izodrmgaz SRL. Oferta primei firme a fost de peste 8,69 milioane de lei (fără TVA), iar celei de-a doua, un preț de peste 6,70 milioane de lei (fără TVA). 

Același câștigător 

Autoritatea contractantă a ales însă oferta cea mai mare: Trend-Construct SRL. Această firmă a fost înființată în anul 2014 și își are sediul în orașul Cahul. Potrivit portalului IDNO.md, firma desfășoară activități nelicențiate în domenii precum: construcţii generale de clădiri, demolarea clădirilor, lucrări de terasament, executarea stratului de fundaţie, lucrări de antisurpare, lucrări de învelitori, lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice, lucrări de izolaţii etc.

De reținut că în ultimii ani, firma Trend Construct a câștigat că în ultimii trei ani, această firmă a câștigat peste 20 de milioane de lei din achizițiile publice organizate de instituții publice din Cahul.

Cea de-a doua firmă a fost înființată în anul 2001 și își are sediul în orașul Ialoveni. Același site de evidență a agenților economici, IDNO.md arată că această firmă are activități în domenii precum: construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile, utilarea clădirilor, activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile, fabricarea altor maşini cu destinaţie specială, instalarea, repararea şi întreţinerea altor maşini cu destinaţie specială etc. 

…și același contestator

Și de data aceasta Izodromgaz SRL a contestat decizia membrilor grupului de lucru din cadrul CR Cahul. Atunci, contestatorul s-a plâns că autoritatea contractantă i-a comunicat că unul din motivele de respingere a ofertei sale a fost necorespunderea volumului ofertei cu caietul de sarcini. 

La fel, „Izodromgaz” SRL informează că un alt motiv invocat privind respingerea ofertei sale a fost necorespunderea cu caietul de sarcini a coloanei „simbol norme și cod resurse” la denumirea lucrărilor „Lucrări de pământ” etc. Operatorul economic contestator a mai menționat  că o altă neconformitate invocată de autoritatea contractantă este caracterul invalid al semnăturii electronice, aplicate pe formularul „Graficul de execuție a lucrărilor”. 

Reprezentanții firmei Izodromgaz SRL s-au plâns la ANSC că  decizia grupului de lucru ilegală și neîntemeiată, precizând că din scrisoarea de informare a ofertanților despre decizia adoptată privind desemnarea câștigătorului „Trend-Construct” SRL reiese că autoritatea contractantă a prezentat evaziv indicatorii constatați, fără detalierea punctajului obținut de fiecare ofertant, fără relevarea indicatorilor care lau avantajat pe ofertantul câștigător.

Contract de peste 10 milioane de lei

ANSC a emis o decizie în care a admis parțial contestația depusă de către „Izodromgaz” SRL, pe marginea rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică  și anume în partea ce ține de evaluarea ofertei „Trend-Construct” SRL. Se obligă Consiliul raional Cahul să raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea remediilor impuse în decizia care a fost adoptată în la 1 iulie 2019.

Deși a fost contestat concursul, CR Cahul a încheiat contractul cu „Trend-Construct” SRL în luna august 2019 în valoare de 10,43 milioane de lei. Deși lucrările trebuia finisate încă la sfârșitul anului 2020, nici până în prezent nu s-au finisat în totalitate.

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare