Publică un anunț
piatasud.md

„Șansa” satelor europene. Cum o întreprindere de la Cahul obține contracte diminuând ofertele de achiziții

„Șansa” satelor europene. Cum o întreprindere de la Cahul obține contracte diminuând ofertele de achiziții

Firma „Aquaconstruct-Service” SRL, condusă de Ion Cubreacov, un activist al Partidului „Șansa”, a câștigat un proiect de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare în satul Baurci-Moldoveni din raionul Cahul, în cadrul Programului „Satul European”. Pentru a obține contractul, agentul economic propune la concurs un preț foarte mic raportat la valoarea estimată de autoritatea contractantă. Atât administratorul întreprinderii, cât și autoritatea contractantă, au explicat că materialele de construcție sunt achiziționate direct de la producători și se exclude plata intermediarilor, se arată într-o investigație moldovacurată.md

În anul 2022, Primăria Baurci-Moldoveni anunța o licitație deschisă pentru construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitate. Principalul criteriu de atribuire a contractului stabilit de autoritatea contractantă a fost prețul cel mai scăzut.  Aceasta, însă nu a inclus și alte criterii de calificare și selecție importante, cum ar fi capacitatea tehnică, financiară, standarde de calitate etc., care ar fi asigurat standarde mai înalte de calitate ale lucrărilor.

Ofertă diminuată cu 2 milioane de lei

În anunțul de participare, autoritatea contractantă a cerut oferte de lucrări pentru proiectarea și construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare, etapa II. Pentru această etapă, procedura a fost lotizată. Astfel, concursul public pentru primul lot viza sonda arteziană, iar pentru al doilea –  rețelele de apă. Lucrările la rețele, au fost estimate de Primăria Baurci – Moldoveni la prețul total de 7,75 milioane de lei fără TVA.

La concursul pentru achiziționarea lucrărilor la rețelele de apă au fost depuse cinci oferte. Compania „Aquaconstruct-Service” SRL a propus cel mai mic preț, peste 5,22 de milioane de lei, fără TVA, câștigând astfel concursul. De fapt, această ofertă reprezintă doar 70% din prețul estimat, deși Legea privind achizițiile publice prevede pentru executarea lucrărilor un prag minim de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit (articolului 70, alineatul 2).  Celelalte oferte au variat între 6,71 milioane și 7,33 de milioane de lei.

La concursul pentru lotul de achiziționare a lucrărilor privind sonda arteziană au fost depuse, de asemenea, cinci oferte. Autoritatea contractantă a estimat un preț de peste 283 de mii de lei fără TVA, iar câștigătoarea a fost desemnată tot firma „Aquaconstruct-Service” SRL, care a oferit un preț de circa 276 de mii de lei, fiind clasată pe poziția a doua. Celelalte oferte au variat între 270 și 383 mii de lei.

Justificare: S-au exclus intermediarii

Potrivit Legii privind achizițiile publice, în cazul unei oferte care are un preţ anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul propus. Elena Enachi, primara satului Baurci-Moldoveni, a explicat pentru MoldovaCurata.md că a cerut justificarea prețului scăzut:

„Noi când am văzut suma, am solicitat în scris antreprenorului să ne explice de ce suma este exagerat de mică. În scrisoare, ne-a indicat că lucrează direct cu producători și furnizori din România, iată de ce prețurile la materiale sunt mai mici”.

Ion Cubreacov, administratorul firmei „Aquaconstruct-Service” SRL, nu a vrut să răspundă inițial la întrebarea de ce a oferit un preț foarte mic față de cel estimat de primărie.

„Veniți la primărie și discutăm. Eu nu vreau așa să discut la telefon, că nu vă cunosc. Veniți la Baurci, mă invitați oficial și discutăm. Eu lucrez cu cei mai mari producători din România. Iau țeava direct cu reduceri foarte mari. De-atâta am dat un preț mai mic, ca să înțelegeți. Sunteți specialistă în domeniu de îmi dați așa întrebări? Eu lucrez direct cu producătorul, nu iau lucrările prin intermediari”, spune Ion Cubreacov.

„Toate întrebările puneți-le Guvernului”

Potrivit anunțului de participare, termenul de valabilitate a contractului a expirat în luna decembrie a anului 2023, însă lucrările nu au fost încheiate în totalitate, întrucât, spune Ion Cubreacov, de la Guvern nu s-ar fi făcut toate transferurile pentru primăriile beneficiare de proiecte din cadrul Programului „Satul European”.

„Toate întrebările le dați la Guvernul Republicii Moldova. Mă scoateți din asta…(n.r: sărite)… Nu sunt bani, doamnă. Din lipsă de bani, s-au prelungit contractele până în luna mai. Eu practic nu mai am de lucru la Baurci, toate lucrările le-am făcut…”, spune Ion Cubreacov.

Primara confirmă că lucrările sunt efectuate în proporție de 90 la sută, doar că nu s-a respectat termenul de executare a contractului, deoarece nu s-au făcut plățile. Ea menționează că până în prezent, pe acest proiect mai trebuie achitată suma de 600 de mii de lei.

Pe de altă parte, într-un răspuns oferit portalului MoldovaCurată.md, Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală, instituție publică care monitorizează implementarea proiectelor  finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, inclusiv Programul „Satul European”, a recunoscut că unele plăți către primării într-adevăr au întârziat, iată de ce li s-a permis autorităților contractante să extindă contractele, ca să poată fi executate toate lucrările până în luna mai 2024. Într-un răspuns oferit portalului Moldova Curată.md, plata către primărie a fost efectuată la sfârșitul lunii februarie.

„Șansa” Satului European

Firma „Aquaconstruct-Service” SRL este administrată de Ion Cubreacov, originar din satul Crihana-Veche din raionul Cahul. Acesta a candidat la alegerile locale generale din luna noiembrie a anului trecut la funcția de primar al localității din partea Partidului Politic „Șansa”. Întrebat dacă nu vede o problemă morală să participe în alegeri pe listele unui partid cu direcții anti-europene, dar ca om de afaceri  – să participe la concursuri de achiziții din cadrul Programului „Satului European”, Ion Cubreacov a răspuns că acțiunile sale politice nu sunt conexe cu cele de afaceri. 

„Dar eu n-am treabă cu Partidul „Șansa”. Am candidat în satul meu deoarece eu nu sunt de-acord cu ce se întâmplă la noi în sat”.

Deși a afirmat că „nu are treabă” cu Partidul „Șansa”,  Ion Cubreacov, în calitate de administrator de firmă, a figurat la Comisia Electorală Centrală (CEC) printre susținătorii acestui partid, donând 100 de geci de ploaie personalizate. În raportul  privind finanțarea campaniei electorale prezentat la 29 septembrie 2023, este menționat că pentru cele 100 de geci personalizate Ion Cubreacov a donat 10 mii de lei (100 de lei per bucată).

„Eu nu știu despre ceea ce vorbiți dv, vreau să văd documente oficiale. Noi suntem într-un stat democratic, dar businessul e business”, a comentat omul de afaceri.

Firma „Aquaconstruct-Service” SRL a mai câștigat un proiect, la fel de construcție a rețelelor de apă și canalizare în satul Alexandrefield din raionul Cahul, în cadrul Programului „Satului European”. Pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de apeduct din satul Alexanderfeld, autoritatea contractantă solicita o ofertă estimativă de 8,22 milioane de lei. Însă și de data aceasta, firma „Aquaconstruct-Service” SRL a prezentat o ofertă mai mică, 6,84 milioane de lei, care de fapt e mai mică cu 16,8% sau reprezintă 83,2% din valoarea estimată de autoritatea contractantă. Ion Cubreacov a menționat că și în acest caz a oferit un  preț mic deoarece nu lucrează cu agenți economici intermediari.

Liliana Mălachi

Această investigație este un produs al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice prin contribuția mass-media”, desfășurat de  Asociația Presei Independente (API), în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante. Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare