Publică un anunț
piatasud.md

Asigurarea accesului la educație a populației de etnie romă, pe agenda MEC

Asigurarea accesului la educație a populației de etnie romă, pe agenda MEC

Principalele acțiunile realizate în vederea incluziunii sociale și asigurarea accesului  la educație a romilor au fost discutate în cadrul ședinței grupului de lucru interinstituțional responsabil de monitorizarea implementării Programului pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2022-2025, transmite provincial.md.

Întrunirea a fost prezidată de secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru.

Promovarea diversităţii culturale și etnice, facilitarea dialogului intercultural, asigurarea accesului la educație, dar și stimularea participării active a romilor la viața publică și socială a țării reprezintă obiective de bază ale Programului pentru susținerea populației de etnie romă. Despre aceasta a vorbit Valentina Olaru, care a subliniat importanța colaborării tuturor instituțiilor și organizațiilor responsabile de procesul de coordonare și implementare a Programului.

În cadrul întrunirii, reprezentanții autorităților publice centrale, ai organizațiilor etnoculturale rome și partenerilor de dezvoltare au discutat acțiunile pe viitor, mecanismele care pot îmbunătăți procesele de incluziune, precum și problemele cu care se confruntă instituțiile responsabile în procesul  de implementare a acțiunilor.

Programul pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2022-2025 descrie obiectivele și acțiunile pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova și are drept scop soluționarea multiplelor probleme și constrângeri cu care se confruntă această etnie și îmbunătățirea cadrului ei social, educațional și cultural.

Articole similare