Publică un anunț
piatasud.md

Cantemir: Asociația Promo-LEX angajează Observator/Observatoare pe Termen Lung în cadrul Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 2023

Cantemir: Asociația Promo-LEX angajează Observator/Observatoare pe Termen Lung în cadrul Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 2023

Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor locale generale din 2023 informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate – raionul Cantemir.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Rețea sau Șefului Misiunii.

Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Cunoașterea ariei de responsabilitate pentru care a aplicat și a actorilor relevanți (reprezentanți ai partidelor politice, ONG, administrația publică locală etc.);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat) de minim un an; va constitui avantaj experiența de activitate în sectorul asociativ, precum și de observare a alegerilor sau a altor procese democratice la nivel național sau internațional;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu diverși actori (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.);
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o condiție obligatorie;
 • Acces la calculatorși Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
 • Integritateși discreție profesională.
 • Dispune de automobil personalși de permis de conducere (categoria B) sau acces nelimitat la un mijloc de transport pentru deplasări în aria de responsabilitate.
 • Dispune de minim 4 ore libere în zi care pot fi dedicate activității de monitorizare a alegerilor (postul respectiv poate fi cumulat și cu alte poziții, atât timp cât nu există incompatibilități sau un conflict de interese între acestea).

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și onorariu competitiv.

Responsabilități generale

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Participarea seminarele de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare și de evaluare a activității;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Misiune.

Durata de prestare a serviciilor: 3 luni de zile, în perioada septembrie – noiembrie 2023.

IMPORTANT! Asociația Promo-LEX își dorește o colaborare de durată cu persoanele selectate, inclusiv și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative și evaluării pozitive la finalul proiectului în cauză.

Dosarul de aplicare

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung” și indicarea ariei de responsabilitate selectate;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” accesând link-ul următor https://shorturl.at/uwHMP.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 1 septembrie 2023, ora 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații pre-selectați. Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a desfășura interviurile și testarea candidaților/candidatelor până la data limită de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:

Cristina Chebeș, Coordonator de Rețea, tel: 069350474; cristina.chebes@promolex.md

Articole similare