Publică un anunț
piatasud.md

Curtea Supremă de Justiție respinge recursul comercianților de pe str. A. Mateevici. Evacuarea este legală

Curtea Supremă de Justiție respinge recursul comercianților de pe str. A. Mateevici. Evacuarea este legală

Pe 19 septembrie, Curtea supremă de justiție pune punct disputelor pe marginea legalității gheretelor amplasate pe str. A. Mateevici din Cahul, respingând recursul comercianților.

„Recursurile, declarate de către Întreprinderea Individuală „Draganov”, reprezentată de avocatul Nicolae Haidarlî, Întreprinderea Individuală „BusuiocNedeva”, Întreprinderea Individuală „Hajdău-Moldoveanca”, reprezentată de avocatul Constantin Chira, Ilia Codreanu, Natalia Draganov, Maria Scripneac, Larisa Tiutiuniuc, Maia Jitari și Eduard Guriva, se consideră inadmisibile. Încheierea este irevocabilă.” se spune în hotărârea instanței. Motivarea hotărârii Curții supreme de Justiție poate fi accesată aici.

Astfel, prin hotărârea CSJ se menține hotărârea Curții de Apel Cahul, din 5 iunie 2018 prin care Curtea de Apel Cahul hotărăște: „Se menține hotărârea Judecătoriei Cahul, sediul central din 14 aprilie 2017 în pricina civilă la acțiunea formulată de Primăria mun. Cahul și Primarul mun. Cahul Dandeș Nicolae împotriva ÎI ”Magnic-Nicu”, ÎI ”Hajdeu Moldoveanca”, ÎI ”Hîncu Elena”, SRL ”Scripmail”, Iuzva Chiril, ÎI ”Iuzva Chiril”, ÎI ”Busuioc-Nedeva”, ÎI ”Draganov”, ÎI ”Tiutiunic Olga”, ÎI ”Luceafărul-Jitari”, Cășuneanu Vlad, Orlioglo Roman, Guriev Eduard, Codreanu Ilia, intervenient accesoriu ”Serhan-Com” SRL cu privire la revendicarea terenului proprietate publică și obligarea evacuării gheretelor amplasate ilegal și la cererea reconvențională înaintată de Cășuneanu Vlad împotriva Primarului mun. Cahul Dandiș Nicolae cu privire la obligarea de a nu efectua acțiuni”.

Ce a constatat Curtea de Apel Cahul

În motivarea hotărârii Curții de Apel Cahul sunt invocate un șir de argumente care a permis instanței să pronunțe hotărârea în favoarea primarului orașului Cahul, care a și înaintat cererea de chemare în judecată pe cazul dat.

„Având în vedere norma citată(art. 14 alin.(2) lit.d) al Legii nr.436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală n.r.), Consiliul local Cahul nu a emis careva decizii prin care ar transmite în locațiune pârâților ÎI ”Magnic Nicu”, ÎI ”Hajdău Moldoveanca”, ÎI ”Hîncu Elena”, SRL ”Scripmail”, ÎI ”Iuzva Chiril”, ÎI ”Busuioc Nedeva”, ÎI ”Draganov”, ÎI ”Olga Tiutiunic”, ÎI ”Luceafărul-Jitari”, Cășuneanu Vlad, Orlioglo Roman, Guriev Eduard, Codreanu Ilia, porțiunile de trotuar situate pe str. A. Mateevici, 27, ocupate de aceștia pentru desfășurarea activității de întreprinzător, or, probe în acest sens nu au fost prezentate, așa cum este stabilit în art. 118 alin.(1) CPC: fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Drept urmare, instalarea de către ÎI ”Magnic Nicu”, ÎI ”Hajdău Moldoveanca”, ÎI ”Hîncu Elena”, SRL ”Scripmail”, ÎI ”Iuzva Chiril”, ÎI ”Busuioc Nedeva”, ÎI ”Draganov”, ÎI ”Olga Tiutiunic”, ÎI ”Luceafărul-Jitari”, Cășuneanu Vlad, Orlioglo Roman, Guriev Eduard, Codreanu Ilia a unităților comerciale pe trotuarele de pe str. A. Mateevici, 27, or. Cahul, este una ilegală, atât din punct vedere al lipsei unui contract de locațiune a terenului public, cât și regimul juridic al bunului proprietate publică, trotuarul având destinația de a fi folosit pentru circulația pietonilor, și care nu pot fi transmise în comodat persoanelor fizice sau juridice cu capital privat” se spune în motivația instanței.

Totodată, instanța mai constată că: „Relevant la caz, sunt și dispoziția primarului mun. Cahul nr.563 din 25.09.2000 ”cu privire la autorizarea instalării a chioșcurilor de comerț”, în temeiul căreia s-a autorizat instalarea unui chioșc comercial pe str. A. Mateevici ÎI ”Butîrina-M”(ulterior schimbată denumirea în ÎI ”Cășuneanu Vlad”) (f.d.50-51, vol.1), deciziile primarului mun. Cahul nr.5/9.8 din 20 mai 1999, nr.4/13.10 din 30 aprilie 1997, nr.5/9.27 din 20 mai 1999 ”cu privire la autorizarea instalării a chioșcurilor de comerț” conform cărora ÎI ”Busuioc-Nedeva”, ÎI ”Draganov”, și întreprinderii individuale lui Nicu Grigore, le-a fost autorizată instalarea unui chioșc pe str. A. Mateevici (f.d.62-65, vol.1). 

De asemenea, potrivit deciziilor primarului enunțate, întreprinderile individuale au fost obligate de a elibera lotul de pământ pe care au fost instalate chioșcurile la prima necesitate a primăriei în timp de 10 zile. Astfel, deși pârâții indică la faptul că și-au desfășurat activitatea până în anul 2016, în baza autorizației eliberate de Primăria mun. Cahul, totuși, la solicitarea Primăriei mun. Cahul au refuzat de a elibera loturile de teren pe care sunt amplasate chioșcurile în care își desfășoară activitatea, prin evacuarea acestora, așa precum au fost obligați prin deciziile Primarului mun. Cahul, în temeiul cărora le-a fost eliberată autorizația de instalare a unităților comerciale.”

Hotărârea integrală a Curții de apel Cahul p acest caz o găsiți aici.

Precizăm că pe 22 august 2018, cu aproximativ o lună până la emiterea hotărârii Curții supreme de Justiție, gheretele comercianților de pe strada A. Mateevici din Cahul au fost evacuate forțat de către executorul judecătoresc. La moment, pe acel loc mai sunt amplasate 2 gherete, evacuarea lor nefiind posibilă din punct de vedere legal la acel moment.

Articole similare