Publică un anunț
piatasud.md

De la Tribunal, Liceu de băieți până la Muzeu. Istoria Muzeului Ținutului Cahul

De la Tribunal, Liceu de băieți până la Muzeu. Istoria Muzeului Ținutului Cahul

Clădirea Muzeului Ținutului Cahul este un monument arhitectural și face parte din patrimoniul cultural al municipiului Cahul,

Clădirea Muzeului Ținutului Cahul este menționată într-o lucrare publicată în anul 1857 de scriitorul George Sion „Suvenire de călătorie în Basarabia meridională” de unde aflăm că în centrul orașului Cahul se afla o clădire cu două etaje unde își avea sediul administrația orășenească. 

În lucrare este scris ”… în centrul târgului, o piață cvadrată, în mijlocul căreia este o biserică de arhitectură frumoasă, înconjurată de un bulevardu de arbori. În față cu biserica, unu palatu administrativu, cu două etajuri și foarte elegantu, în care astăzi rezidă administratura noastră”.

Despre clădirea cu două etaje în centrul orașului, ne confirmă și cărțile poștale imprimate la tipografia lui Constantin Sorochin în anii 20-30 ai sec. XX și anume „Manifestare pe Pața Unirii” și „Tribunalul județului Cahul”, acestea se păstrează în patrimoniul muzeal.

Sediul muzeului este o clădire cu valoare istorică, așa cum în anul 1857, în această clădire a lucrat în calitate de judecător, Bogdan Petriceicu Hașdeu – scriitor, filolog, istoric, jurist și om politic. 

Din 1913 aici a fost Liceul de Băieți ”Ioan Vodă”, iar în perioada interbelică, Tribunalul Județean și Primăria orașului Cahul.

Începutul activității muzeului datează din anul 1958 în sediul amplasat pe strada Lev Tolstoi nr. 6. În toamna anului 1960 muzeul a fost transferat în sediul actual, situat pe starda Lev Tolstoi, nr. 4. Noul sediu reprezintă clădire din cărămidă construită la mijlocul secolului al XIX-lea. Din alte surse aflăm că la cutremurul din 1940, etajul doi al clădirii se prăbușește.

Muzeul Ținutului Cahul a fost fondat prin ordinul Ministerului Culturii al RSSM nr. 412 din 30 iulie 1958, profilul muzeului fiind mixt – istorie, științele naturii și artă. În primul an, activitatea muzeului a fost orientată spre constituirea patrimoniului și în 1959 a fost vernisată prima expoziție muzeală cu secțiile natură și istorie. Treptat, colecțiile muzeului s-au îmbogățit prin achiziții și donații: arheologice, natură, numismatică, filatelie, etnografie, fotografie, documente ș.a.

Tunurile ce au cucerit cetatea Ismail în 1790 – la straja Muzeului din Cahul

O adevărată valoare istorică au cele două tunuri de la intrarea în muzeu. Acestea sunt tunuri de corabie, din fontă, cu greutatea de 1850 kg, confecționate în Regatul Unit al Marii Britanii în timpul domniei lui George al III-lea, pentru Rusia, care au fost folosite la cucerirea cetății Ismail la 11-22 decembrie 1790 de către armatele mareșalului rus Alexandru Suvorov.

La 26 februarie 1988, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost dezvelită o placă comemorativă cu basorelief pe fațada Muzeului Ținutului Cahul. Această placă evocă aflarea în această clădire în anul 1857 a lui B. P. Hașdeu – personalitate marcantă a culturii române din toate timpurile.

În anul 1979 este inaugurat Complexul etnografic al Muzeului Ținutului Cahul. Gospodăria țărănească este alcătuită dintr-o casă cu tindă pe mijloc, șură (sarai) și fierărie cu mobilier și inventar tehnic-agricol oferind vizitatorului complexitatea trăirilor materiale și spirituală a locuitorilor din sudul Basarabiei.

Aceasta reprezintă tipul de casă specific sfârșitului secolului al XIX-lea – începutul secolului XX. Casa tradițională a fost construită în anul 1969 în mărimi naturale din materiale ecologice: lut, paie, lemn, fiind acoperită cu stuf după tehnica veche, respectând stilul tradițional, astfel redând tipul de locuință specific zonei noastre.

Patrimoniul muzeal este prezentat publicului prin expoziții permanente și temporare care sunt organizate în cele patru săli de muzeu și complexul etnografic. Fondurile muzeului adăpostesc o bogată colecție de arme albe și de foc, vestigii de arheologie, colecții de numismatică, carte veche și documente.

Colecția etnografică însumează elemente din portul popular, covoare, păretare, scoarțe, prosoape și alte țesături. Compartimentul de natură cuprinde colecții tematice de păsări și animale specifice celor trei ecosisteme sudice, vestigii paleozoologice, care reflectă istoria geologică a ținutului ș.a. 

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului ” www.ziuadeazi.md – platformă locală credibilă și sustenabilă”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații.Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.

Articole similare