Publică un anunț
piatasud.md

Achiziție de milioane pentru repararea drumurilor de acces spre blocurile de locuit din mun. Cahul

Achiziție de milioane pentru repararea drumurilor de acces spre blocurile de locuit din mun. Cahul

Pe 5 martie, Primăria municipiului Cahul anunță organizarea licitației deschise de achiziție a lucrărilor de reparație a drumurilor de acces.

Ce lucrări presupune achiziția

Ofertele și câștigătorul

Profilul firmei câștigătoare

Valoarea estimativă a achiziției, fără TVA, constituia  puțin peste 13 975 mii lei. Termenul de depunere a ofertelor era indicat 26 martie 2020.

Ce lucrări presupune achiziția

Licitația este compusă din 4 loturi, fiecare lot însemnând lucrări de reparație a drumurilor de acces către blocurile locative din 3 sectoare ale orașului și anume: lucrări de reparație a drumului către blocul locativ str. V. Stroescu nr. 48; lucrări de reparație a drumului către blocurile locative cartierul Lapaevca, Spirin și Centru. 

Fiecare lot, conform devizelor de cheltuieli, are stabilită valoarea estimativă a costului lucrărilor. Lotul V. „Stroiescu nr. 48” –  peste 279  mii lei; cartierul Lapaevca – peste 5 511 mii lei; cartierul Spirin – peste 3 821 mii lei; și cartierul Centru – peste 4 362 mii lei.

Cele mai importante lucrări de reparație a accesului în blocul locativ amplasat pe str. V. Stroiescu nr. 48 sunt: instalarea a 65 m de borduri; decaparea îmbrăcămintei din beton asfaltic  (frezarea unui strat de asfalt existent) în volum total de 4,8 m3; aplicarea unui strat de 10 cm de piatră spartă pentru drumuri în volum total de 72,1 m3 și aplicarea îmbrăcămintei de beton asfaltic de 6 cm pe o suprafață totală de 721 m2.

Pentru Cartierul centru, caietul de sarcini este mult mai complex și include în sine lucrări pentru reparația  drumurilor de acces către 11 blocuri locative și anume:  blocurile  nr. 9, nr. 12, nr. 60, nr. 58; nr. 15, nr. 35, nr. 28, nr. 33, nr. 42, nr. 44, nr. 40.

Lucrările de reparație a drumurilor de acces către cartierul Lapaevca (str. Mihai Viteazu) presupune efectuarea lucrărilor la 15 căi de acces în curțile blocurilor de locuit din cartier.

În cartierul Spirin, primăria Cahul contractează lucrări de reparație a accesului în  blocuri de locuit: casa nr. 135, nr. 143 și 147; nr. 151; nr. 139; nr. 92; nr. 94- 96; nr. 100; nr. 98 și nr. 104.

Lucrările de reparație includ: demolarea sistemului rutier existent; excavarea pământului, lucrări de ajustare a capacelor la fântâni; montarea bordurilor, reamenajarea trotuarului și lucrări de construcție a  sistemului rutier.

Construcția sistemului rutier presupune, după caz aplicarea a două straturi de piatră spartă pentru drumuri de 14 și 10 cm și aplicarea a două straturi de asfalt cu grosimea de  6 cm și 4 cm.

Ofertele și câștigătorul

Conform procedurilor fiecare ofertant înaintează oferte pentru fiecare lot în parte, iar la fiecare lot poate deveni câștigător diferiți ofertanți. Astfel, vom prezenta ofertanții și sumele ofertelor pe fiecare lot în parte.

Lotul „Lucrări de reparație a drumului către blocul locativ str. V. Stroescu nr. 48”

Pentru acest lot au depus oferte 5 agenți economici: SRL SUD-TERRA; Vicoliv Grup SRL; MASTERDRUM; IM CRDSL Cahul; IRINDA PRIM. Cel mai mic preț pentru acest lot a fost propus de către SRL SUD-TERRA (226 935,93 Lei), urmat de Vicoliv Grup SRL (239 414 lei) și MASTERDRUM (266 861,12 lei ).

Câștigător al procedurii de licitație a fost declarat  ofertantul MASTERDRUM care a oferit al treilea cel mai mic preț. Primii doi ofertanți fiind respinși din diferite motive: oferta SRL SUD-TERRA a fost respinsă în totalitate și operatorul economic a fost discalificat pe motiv că oferta acestuia nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Din același motiv a fost discalificat și  Vicoliv Grup SRL.

Lotul „Lucrări de reparație a drumului către blocurile locative cartierul Lapaevca”

Pentru acest lot au depus oferte 5 agenți economici: „APS Service Grup”; Vicoliv Grup SRL; MASTERDRUM; IM CRDSL Cahul; IRINDA PRIM. Cel mai mic preț pentru acest lot a fost propus de către „APS Service Grup” (4 262 629,53 Lei), urmat de Vicoliv Grup SRL (5 124 174 lei) și MASTERDRUM (5 485 466,54 lei ).

Câștigător al procedurii de licitație a fost declarat  ofertantul MASTERDRUM care a oferit al treilea cel mai mic preț. Primii doi ofertanți fiind respinși din diferite motive: oferta „APS Service Grup”a fost respinsă în totalitate și operatorul economic a fost discalificat pe motiv că oferta acestuia nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Din același motiv a fost discalificat și  Vicoliv Grup SRL.

Lotul „Lucrări de reparație a drumului către blocurile locative cartierul Spirin”

Pentru acest lot au depus oferte 5 agenți economici: Moncomtex; Vicoliv Grup SRL; MASTERDRUM; IM CRDSL Cahul; IRINDA PRIM. Cel mai mic preț pentru acest lot a fost propus de către Moncomtex (3 512 126,56 Lei), urmat de Vicoliv Grup SRL (3 984 368 lei) și MASTERDRUM (4 321 003,37 lei ).

Câștigător al procedurii de licitație a fost declarat  ofertantul MASTERDRUM care a oferit al treilea cel mai mic preț. Primii doi ofertanți fiind respinși din diferite motive: oferta Moncomtex a fost respinsă în totalitate și operatorul economic a fost discalificat pe motiv că oferta acestuia nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Din același motiv a fost discalificat și  Vicoliv Grup SRL.

Lotul „Lucrări de reparație a drumului către blocurile locative cartierul Centru”

Pentru acest lot au depus oferte 5 agenți economici: Zagorlar ; Vicoliv Grup SRL; MASTERDRUM; IM CRDSL Cahul; IRINDA PRIM. Cel mai mic preț pentru acest lot a fost propus de către  Zagorlar (2 993 195,70 Lei), urmat de Vicoliv Grup SRL (3 467 016 lei) și MASTERDRUM (3 747 690,21 lei ).

Câștigător al procedurii de licitație a fost declarat  ofertantul MASTERDRUM care a oferit al treilea cel mai mic preț. Primii doi ofertanți fiind respinși din diferite motive: oferta  Zagorlar a fost respinsă cu formularea: Alte temeiuri de respingere a ofertei. Vicoliv Grup SRL a fost discalificat pe motiv  că oferta acestuia nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

Astfel, câștigătorul licitației a fost  stabilit MASTERDRUM S.R.L. care va urma să execute lucrările pentru toate cele 4 loturi disputate, iar valoarea contractului se ridică la suma de 13 821 021,24 lei sau cu 154 133,24 lei mai puțin decât costul estimativ a licitației fără TVA.

De menționat că contractul final include și Taxa pe Valoarea Adăugată.

Profilul firmei Câștigătoare

SRL MASTERDRUM  a fost înregistrată în anul 2009, adresa juridică fiind com. Zîrnești, raionul Cahul. Administrator al întreprinderii este Crețu Mihai, iar fondatorii întreprinderii sunt Ceban Veaceslav și Crețu Nadejda, a câte 50% din capitalul statutar. 

Cu toate că firma a fost înregistrată în 2009, până în prezent s-a modificat și denumirea și proprietarii. Inițial întreprinderea se  numea GRĂDINA BUNICII SRL și avea adresa juridică în mun. Chișinău. În anul 2016 aceasta a fost redenumită în SRL MASTERDRUM. În luna martie 2018 întreprinderea iți schimbă adresa juridică din mun. Chișinău în com. Zărnești, raionul Cahul.

Până la moment, întreprinderea, potrivit datelor tender.gov.md a executat doar un contract de reparație a drumurilor, cu autoritatea contractantă Primăria Municipiului Cahul. Valoarea unicului contract este indicată puțin peste 5 420 mii lei cu TVA. În luna mai 2020, întreprinderea devine câștigătoarea unei licitații organizate de Consiliul raional Taraclia pentru reparația unor drumuri la valoarea totală de 3 434 mii lei cu TVA.

Potrivit datelor idno.md, în luna decembrie 2016 întreprinderea își schimbă proprietarul și administratorul: Fondatori: din SÎRBU MARIN in BALAN DORIN, CREŢU NADEJDA, Conducător: din SÎRBU MARIN in CREŢU NADEJDA, dar și genurile de activitate, până la acel moment întreprinderea desfășurând-uși activitatea din activități agricole și comerț cu amânuntul în activități de construcție și dezvoltare imobiliară.

De menționat că fostul director și proprietar, Sârbu Marin este fondatorul SRL NOUCONST, care pe parcursul ultimilor ani a accesat contracte de milioane pentru construcția și reparația drumurilor.

În anul 2018, Primăria municipiului Cahul a contractat SRL NOUCONST, în baza procedurilor de licitații la suma totală ce depășește 10 milioane lei (inclusiv TVA), unul dintre drumurile reparate fiind și str. I.L. Caragiale din mun. Cahul.

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare