Publică un anunț
piatasud.md

Dispozițiile Primarului mun. Cahul pentru luna iunie 2021

Dispozițiile Primarului mun. Cahul pentru luna iunie 2021

În luna iunie, Primarul mun. Cahul a emis 129 dispoziții dintre care: Dispoziții din domeniul administrației publice locale – 31; Dispoziții din domeniul buget și finanțe – 13;  Dispoziții din domeniul  comerțului-1; Dispoziții din domeniul raporturilor de serviciu – 77, alte 7 privind gestionarea patrimoniului public.

Analizând dispozițiile publicate pe site-ul actelocale.gov.md identificăm un șir de acte care ar reprezenta un interes sporit pentru cetățeni.

Cheltuieli publice

Suma de 900.00 lei este alocată prin dispoziția 238, din data de 1 iunie. Banii alocați sunt distribuiți pentru design-ul și tipărirea invitațiilor la evenimentul de închidere a stagiunii 2020-2021, a Filarmonicii Municipale Cahul.

La data de 2 iunie, se emite dispoziția nr.241, care prevede alocarea sumei de 600,00 lei pentru premierea învingătorilor la lupta tradițională ,, trînta”, desfășurată în cadrul activităților consecrate Zilei Internaționale a Copilului.

Prin dispoziția nr. 245, din 04.06.2021, se alocă suma de 7785,00 lei, pentru organizarea și desfășurarea competiției în cadrul clubului ,,Spartan”, care va avea loc pe data de 12 iunie 2021. Astfel pentru achiziția Diplomelor în număr de 115 buc, din bugetul municipiului Cahul a fost alocată suma de 1380,00 lei, pentru procurarea  a 105 buc. Medalii-4305,00 lei, hrana arbitrilor 14 pers.x 150.00 lei-2100.00 lei.

Mijloace financiare în sumă de 3694,00 lei sunt alocați prin dispoziția nr.250, din 08.06.2021. Scopul alocării este desfășurarea acțiunilor de premiere  a antrenorului și halterofilului, în legătură cu meritele deosebite în cadrul campionatului Mondial de Haltere, categoria junior, după cum urmează:

– confecționarea diplomelor din lemn: 700,00 lei

–  confecționarea banerului: 1834,00 lei

–  achiziționarea de bomboane și fructe: 1164,00 lei

Prin dispoziția 251, din 09.06.2021, se introduc modificări în dispoziția nr.227, emisă de către primarul municipiului Cahul la data de 28.05.2021.  Modificările vizează locația unde este desfășurat Turneul, aceasta în urma modificării fiind în incinta Școlii Sportive nr.1, în loc de terenul sportiv al Școlii Sportive nr.2 din municipiul Cahul. Cheltuielile au rămas aceleași de 12500,00 lei, care au fost distribuiți pentru achiziția diplomelor, cupelor, medaliilor dar și pentru hrana arbitrilor.

În scopul desfășurării Zilei Mondiale a Donatorilor de Sînge organizată pe data de 13 iunie, primarul municipiului Cahul emite dispoziția nr.252, din 09.06.2021, prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 6060,00 lei. Banii au fost repartizați pentru procurarea pachetelor alimentare donatorilor de singe și diplome.

La aceeași dată, se emite dispoziția nr.256 prin care se desemnează dl Micinschi Avram, specialistul Primăriei municipiului Cahul ( serviciul juridic), să reprezinte interesele Primăriei municipiului Cahul în toate instanțele judiciare din Republica Moldova.

La data de 16 06.2021, prin dispoziția nr.266, se organizează în incinta Palatului de Cultură, evenimentul Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului. Pentru desfășurarea acestuia, din bugetul Primăriei s-a alocat suma de  31600,00 lei. Banii au fost distribuiți pentru procurarea  coșuleților în sumă de 400,00 lei, confecționarea și tipărirea diplomelor: 1200,00 lei, acordarea premiilor bănești angajaților ÎM CSF ,,VIRGINIA-CAHUL”- 30000,00 lei.

Dispoziția 267 emisă la data de 16 iunie prevede, organizarea și desfășurarea pe data de 17 iunie, evenimentul de premiere a participanților în cadrul concursului ,,Cel mai bun elev” și ,,Cel mai bun student”-2021, ediția V-a. Suma necesară pentru organizarea evenimentului inițial era de 31 590,00 . Ulterior prin dispoziția 280, din 23 iunie, cheltuielile necesare au crescut, constituind suma de 31 950,00 lei.

Suma de 2530,00 lei este alocată prin dispoziția nr. 268 din 17.06.2021, pentru menționarea  colaboratorilor medicali, în cadrul evenimentului Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului. Banii au fost repartizați pentru confecționarea și tipărirea diplomelor cu rame: 1630,00 lei, și procurarea florilor în sumă de 900,00 lei.

Prin dispoziția nr.274 , emisă la data de 21 iunie, se alocă suma de 2000,00 lei, pentru organizarea excursiei în mun.Galați, Romînia. Excursia este organizată pentru învingătorii Concursului național de muzică instrumental ,, Șapte note musicale”, ediția I-a, în perioada 26-27 iunie 2021.

La data de 22 iunie, se emite dispoziția nr. 276, prin care se alocă mijloace financiare în sumă de 150,00 lei, pentru publicarea anunțului în ziarul ,, Cahul Expres” în scopul înștiințării și asigurării prezenței a cetățeanului municipiului Cahul în instanța de judecată pe data de 19 iulie.

Mijloace financiare în sumă de 5979.08 lei se alocă prin dispoziția nr.277 din 22.06.2021.  Banii sunt alocați pentru menționarea învingătorilor care au participat în cadrul Campionatului municipiului Cahul la Șah, desfășurat în perioada 26-27.06.2021, la Centrul de Șah din incinta Palatului de Cultură ,, N. Botgros” din municipiul Cahul.

La data de 23 iunie 2021 se organizează vizita oficială în mun.Cahul a Delegației Uniunii Europene, în componență numeric de 6 persoane: dl Peter Michalco, Ambasadorul Uniunii Europene la Cahul, dna Irina Besliu, asistent comunicare, dl Mihai Trandafir, conducător auto, cu participarea primarului municipiului Cahul, dl Nicolae Dandiș, a viceprimarilor municipiului Cahul, dna Tatiana Romaniuc și dna Stella Bădin. Pentru organizarea acestui eveniment Primarul municipiului Cahul emite dispoziția nr.278, pentru procurarea cadourilor de protocol – 850 lei și organizarea meselor oficiale 1320 lei.

Modificări ale dispoziției nr.221 emisă la data de 26 mai are loc prin dipoziția nr.279, emisă pe data de 23.06.2021.  Modificările vizează organizarea evenimentului de închidere a stagiunii 2020-2021 a Filarmonicii Municipale Cahul. Astfel  se măresc cheltuielile necesre pentru organizarea evenimentului, de la 45 650,00 lei la 45 800,00 lei

Suma de 38600,00 lei, echivalentul a 1800,00 Euro, sunt alocați prin dispoziția nr.283  din data de 23 iunie.  Ulterior aceștea vor fi repartizați pentru achitarea cheltuielilor de transport a lotului de ajutoare umanitare ( instrumente musicale), ce vor fi transportate din Suedia.

Dispoziția nr. 343-I din 04.06.2021 prevede, încetarea de drept  a raporturilor de muncă cu directorul creșei-grădiniță de copii nr.8 ,,Prichindel” din mun.Cahul din data de 06.06.2021. Menționăm că postul  este executat  din data de 07 iunie de către directorul-interimar pînă la desfășurarea concursului și numirea  în funcție de director a persoanei care va cîștiga concursul, în conformitate cu prevederile legale.

Conform dispoziției nr.357-I,  emisă la data de 9 iunie, se constituie comisia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al instituției de învățămînt extrașcolar Școla Sportivă nr.1 ,,S. Bondarenco” din municipiul Cahul. Astfel comisi va avea următoarea componență:

Președintele comisiei

Romaniuc Tatiana – viceprimarul municipiului Cahul

Membrii comisiei

Jilteanu Leonid – consilier în Consiliul municipal Cahul

Baban Valeriu – șef al DGÎ Cahul

Cebotari Elena – șef adjunct al DGÎ Cahul

Tichișan Maria – președintele CR Cahul al FSEȘ

Hariton Aliona – delegată din partea CA al Școlii Sportive nr.1 ,,S.Bondarenco” din mun.Cahul

Stoica  Iurii – delegate din partea CP al Școlii Sportive nr.1 ,,S.Bondarenco” din mun.Cahul

Acest articol este produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul”, implementat de A.O. „Cahul 2030” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Articole similare