Publică un anunț
piatasud.md

Noua etichetă ecologigă din Moldova : proiect elaborat de Ministerul Mediului

Noua etichetă ecologigă din Moldova : proiect elaborat de Ministerul Mediului

La data de 28 Aprilie 2024 vor intra în vigoare regulamentul privind însemnele etichetei ecologice și condițiile de utilizare a acesteia.

Eticheta ecologică este simbolul grafic care atestă faptul că un produs sau serviciu respectă cerinţele de mediu, stabilite prin standardul SM EN ISO 14024 „Etichete şi declaraţii de mediu. Ecoetichetare de tipul I. Principii şi proceduri”

Scopul Proiectului Regulamentului este promovarea produselor și serviciilor care respectă criterii ecologice, oferind consumatorilor informații clare și transparente despre impactul acestora asupra mediului și asupra sănătății umane.

Proiectul Regulamentului prevede reglementarea particularităților însemnelor etichetei ecologice și a condițiile de utilizare a etichetei ecologice.

Aceste prevederi au ca scop să asigure transparența, autenticitatea și integritatea procesului de etichetare ecologică, protejând astfel interesele consumatorilor și promovând dezvoltarea durabilă, iar întreprinderile sunt libere să aleagă dacă participă sau nu la sistemul de etichetare ecologică.

Puteți citi regulamentul în detaliu trecând pe pagina dată.

Articole similare