Publică un anunț
piatasud.md

Strategia de dezvoltare a culturii a mun. Cahul – pe ultima sută de metri

Strategia de dezvoltare a culturii a mun. Cahul – pe ultima sută de metri

Municipiul Cahul este unul din cele două orașe din țara noastră, alături de mun. Orhei,  selectat să participe, în cadrul proiectului EU4Culture, la  o nouă inițiativă – Rețeaua EU4Culture Cities, care reunește 14 orașe din Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru cooperare și schimb de experiență în domeniul culturii.

Fiecare oraș a obținut un grant de 30 000 euro pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a culturii. Municipiul Cahul, în cadrul proiectului „Elaboration of the Cultural Development Strategy of Cahul municipality”, a abordat procesul de eleborare a strategiei de dezvoltare culturală ca un proces complex și participativ, care reunește reprezentanții ai domeniului culturii și ai industriilor creative din municipiu.

Astfel, în contextul dat, au fost desfășurate mai multe activități de cercetare prin focus-grupuri și work-shopuri în vederea identificării problemelor și soluțiilor țintite pe diverse grupuri de interes: instituții culturale (teatru, arte, muzică, dansuri); reprezentanții sectorului creativ (IT, media etc.), femei active, tineri, organizații non-guvernamentale, diaspora etc.

De asemenea, au fost realizate interviuri individuale pe zoom cu cahuleni din țară și de peste hotare, precum și colectarea opiniilor populației mun. Cahul prin intermediul unui chestionar de interviuri creat pe googleforms privind gradul de satisfacție privind serviciile culturale și motivația pentru consumul cultural.

După un proces de evaluare finală, unul din cele 2 orașe din fiecare țară participantă va primi un grant suplimentar de până la 300.000 de euro pentru a-și implementa strategia. 

Activitățile de elaborare a strategiei de dezvoltare culturală au fost realizate în cadrul Proiectul EU4Culture, finanțat de UE și implementat de Goethe-Institut (conducător), Centre cehe, Institutul Cultural Danez, Institut Français de Géorgie.

Articole similare