Publică un anunț
piatasud.md

Este 1,4 milioane lei prejudiciu considerabil? Consilieri raionali Cahul s-au abținut de la răspuns

Este 1,4 milioane lei prejudiciu considerabil? Consilieri raionali Cahul s-au abținut de la răspuns

Două solicitări din partea CNA și Procuraturii Anticorupție de a stabili dacă sumele de apr. 1,4 milioane lei și puțin peste 61 mii lei sunt daune considerabile sau nu pentru bugetul raionului, nu au fost votate azi de Consiliul raional Cahul. 

Prima solicitare a venit de la Procuratura Anticorupție, oficiul Sud, în baza ordonanței de recunoaștere a părții vătămate Consiliul Raional Cahul pe cauza penală nr. 2022970043.  

Potrivit proiectului de decizie, consiliul raional Cahul urma să stabilească că suma de 1422789,65 lei, sunt daune în proporții considerabile pentru bugetul raional Cahul. 

Decizia nu a fost susținută de către consilieri, 12 au votat pentru (fracțiunea PAS și DA și consilieri independenți) iar 17 s-au abținut de la vot (Fracțiunea PSRM și fracțiunea (ex) PD). 

Gheorghe Tabuncic, consilier PAS a menționat că  consideră că este un prejudiciu considerabil și a solicita includerea poziției sale în procesul verbal al ședinței. Pe de altă parte, Sergiu Rentă, consilieri neafiliat a propus ca aceste 2 proiecte de deciziei să fie votate nominal, și ca consilierii să „nu se mai scundă după deget”.  

A doilea proiect de deciziei a venit din partea Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție. 

Potrivit proiectului de decizie, consiliul raional Cahul urma să stabilească că suma de 61,594 lei, sunt daune în proporții considerabile pentru bugetul raional Cahul.

Decizia nu a fost susținută de către consilieri, 12 au votat pentru (fracțiunea PAS și DA și consilieri independenți) iar 17 s-au abținut de la vot (Fracțiunea PSRM și fracțiunea (ex) PD).

Sunt în drept consilierii să se pronunțe privind prejudiciul cauza de acțiunile sau inacțiunile unor funcționari, cauze pe care au fost pornite procese penale?

Astfel de demersuri nu sunt pentru prima înaintate spre aprobare consiliilor din raionul Cahul. Anterior, o astfel de decizie aprobată de către Consiliul municipal Cahul a fost notificată de către OT Cahul al Cancelariei de Stat, decizia fiind abrogată.  

Am obținut un răspuns oficial din partea Cancelariei de Stat, a Ministerului Justiției și Ministerului finanțelor privind astfel de decizii. 

„Este de menționat ca actele administrative emise/adoptate de un organ colegial (în speță, consiliul local) nu pot fi puse la baza determinării caracterului considerabil al prejudiciului cauzat prin infracțiune prin prisma art. 126 din codul precitat. Or, anume Centrului National Anticoruptie îi revine sarcina de a determina toate aceste circumstanțe și în urma analizei probelor administrate, inclusiv ca urmare a cererilor si informațiilor prezentate de către victima cu privire la prejudiciul cauzat, trebuie să se expună asupra prejudiciului cauzat bugetului de stat, având n vedere că executarea bugetelor locale au impact direct asupra bugetului de stat” se spune în scrisoarea Ministerului Justiției.

În răspunsul oferit de Ministerul Finanțelor se menționează că determinarea de către victimă a caracterului daunei ar putea influența doar asupra faptului dacă acțiunea/ inacțiunea persoanei culpabile constituie o componentă de infracțiune ….., dar nu și asupra necesității de a întreprinde măsuri în vederea recuperării prejudiciului cauzat. 

Totodată, Ministerul Finanțelor specifică că acțiunile de recuperare a prejudiciului urmează a fi realizate indiferent de faptul dacă a fost (sau nu) pornită o cauză penală. 

Articole similare