Publică un anunț
piatasud.md

Moldelectrica a fost certificată ca operator al sistemului de transport a energiei electrice

Moldelectrica a fost certificată ca operator al sistemului de transport a energiei electrice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis ieri Hotărârea de certificare provizorie a operatorului sistemului de transport a energiei electrice Î.S. „Moldelectrica”, transmite MOLDPRES.

Obligația de separare a operatorilor sistemelor de transport a energiei electrice este o cerință a Pachetului Energetic III al Uniunii Europene, Directivei Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, precum și un angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova prin Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare.

„Odată cu aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, țara noastră beneficiază de toate drepturile garantate părților contractante și se supune tuturor obligațiilor impuse de către tratat.  În urma eforturilor depuse de Moldelectrica în procesul parcurgerii etapelor procedurii de certificare, compania a confirmat independența sa în raport cu întreprinderile electroenergetice care desfășoară activități în domeniul furnizării sau producerii energiei electrice și gazelor naturale, precum și capacități financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcţiilor și atribuțiilor obligatorii stabilite de legislație pentru operatorul de sistem independent”, indică ANRE.

În același timp, proprietarul rețelei de transport a energiei electrice care, potrivit legislației este  statul, reprezentat prin Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și-a asumat obligațiile care îi revin în conformitate cu legislația. Printre acestea pot fi enumerate asigurarea cooperării şi sprijinul necesar operatorului de sistem independent în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia, furnizându-i, în special, toate informaţiile relevante, oferirea garanţiilor pentru facilitarea finanţării eventualelor extinderi ale reţelei electrice de transport, neimplicarea în activitatea operațională a întreprinderii etc.

Î.S. „Moldelectrica” desfășoară activitatea de transport a energiei electrice prin rețelele electrice de tensiune înaltă și efectuează gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central.

Articole similare