Publică un anunț
piatasud.md

Un cahulean a obținut prin judecată peste jumătate de milion de lei drept recompensă pentru greșelile din trecut ale statului

Un cahulean a obținut prin judecată peste jumătate de milion de lei drept recompensă pentru greșelile din trecut ale statului

Totul a început în luna august 2012, Ion, un locuitor al raionului Cahul, a solicitat în scris de la Consulul Raional Cahul achitarea compensației în urma confiscării averii tatălui său, victimă a represiunilor politice. 

Acesta a solicitat achitarea a 100 mii lei, tatăl fiind reabilitat complet. 

Patru ani mai târziu, Ion primește răspuns de la Consiliul Raional Cahul prin care este informat că cererea acestuia este respinsă pe motiv că tatăl său a beneficiat deja de această compensație. Motivul respingerii era argumentat de un răspuns primit de la arhiva din Vulcănești, în care era specificat că în 1993 a fost decis achitarea tatălui Radion a sumei de 100 mii de ruble. 

Drumul prin instanțe

În octombrie 2016, Ion mai depune o cerere privind satisfacerea cerințelor adresate și achitarea a 100 mii lei, conform legislației naționale, cerere care a rămas fără de răspuns. Aceasta l-a motivat pe Ion să se adreseze în instanța de judecată. În primele zile ale lunii ianuarie 2017, prin încheierea judecătoriei Cahul, a fost restituită cererea de chemare în judecată înaintată împotriva Consiliului raional Cahul. 

Peste un an, în februarie 2018, curtea de apel Cahul a admis recursul înaintat de Ion, iar  pe 2 aprilie aceluiași an, Judecătoria Cahul reia examinarea cauzei, în legătură cu prezentarea probelor noi. Examinarea cauzei a finisat cu hotărârea din 11 mai 2018 prin care se admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de Ion împotriva Consiliului raional Cahul și se încasează de la Consiliul raional Cahul prin intermediul Ministerului Finanțelor în beneficiul lui Ion suma de 38320 lei cu titlu de compensație a valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice. 

La data de 7 iunie 2018 Consiliul Raional Cahul a depus cererea de apel împotriva hotărârii nominalizate, la care se alătură și Ministerul Finanțelor la data de 8 august 2018.

Curtea de apel Cahul, la 18 decembrie 2018 emite hotărârea de a casa (din oficiu) hotărârea Judecătoriei Cahul din 11 mai 2018 și trimiterea cazului la rejudecare la Judecătoria Cahul. 

La 23 octombrie, prin hotărârea Judecătoriei Cahul:

– se admite acțiunea lui Ion.

– se încasează de la Consiliul Raional Cahul, în beneficiul lui Ion, compensația cu titlu de recuperare a valorii bunurilor supuse represiunilor politice, în mărime de 565 000 (cinci sute șaizeci și cinci mii) lei pentru lotul de teren agricol, suma de 137 069 (una sută treizeci și șapte mii șaizeci și nouă) lei, pentru casa de locuit și 5 șure, suma de 50 000 (cincizeci mii) lei, pentru costul a 24 animale domestice.

– se încasează de la Consiliul Raional Cahul, în beneficiul lui Ion, cheltuielile de asistență juridică în mărime de 3000 (trei mii) lei.

Hotărârea este cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, la Curtea de Apel Cahul, prin intermediul Judecătoriei Cahul.    

Potrivit portalului instanțe.justice.md, pentru anul 2021 încă nu au fost anunțate ședințe cu participarea drept parte a procesului Consiliul raional Cahul.    

De la 100 mii lei la 565 mii lei

Potrivit dosarului, tatăl lui Ion a fost condamnat pe motive politice la 22 septembrie 1947 de către Judecătoria Populară a raionului Vulcănești, în baza articolului 58/1 Cod Penal al RSSU (Ucraina) la 10 ani privațiune de libertate cu interdicție în drepturi pe un termen de 4 ani și confiscarea averii. 

În noiembrie 2011, prin Hotărârea Plenumului Curții Supreme de Justiție, Rodion a fost reabilitat cu încetarea procesului penal, fiind declarat victima represiunilor politice. 

Dat fiind faptul că motivarea hotărârii Judecătoriei Cahul nu am putut să o găsim pe site-ul instituției, putem deduce că stabilirea valorii de către instanță a compensării cu titlu de recuperare a valorii bunurilor supuse represiunilor politice, în mărime de 565 000 ar fi motivată de art 12 al Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice din 8 decembrie 1992 care specifică: cetățenilor Republicii Moldova supuși represiunilor politice și ulterior reabilitați li se restituie, la cererea lor sau a moștenitorilor lor, bunurile confiscate, naționalizate sau scoase în orice alt mod din posesia lor. În cazul în care bunurile nu. s-au păstrat și nu pot fi restituite în natură, fiind privatizate în condițiile legii, se recuperează valoarea lor în formă de compensație bănească sau de valori materiale, luându-se ca bază prețurile de piață în vigoare la data examinării cererii. 

Astfel, moștenitorul de drept a unui cetățean care a fost supus represiunilor politice este în drept să solicite restituirea averii sau compensație bănească echivalentă cu prețul de piață actual al acesteia. 

Problemele ce ţin de revendicarea averii confiscate, naţionalizate sau luate în alt mod în anii 1917-1989, precum şi achitarea compensaţiilor pentru avere şi suferinţele ce le-au avut victimele represiunilor politice au cunoscut o atenţie sporită  începând  cu anul 1989, când s-a încercat o primă reabilitare a lor. Până la acel moment Uniunea Sovietică nu dorea să recunoască sub nici o formă atrocităţile în masă care au fost comise de către regimul totalitar.

În raionul Cahul, potrivit unui raport al Curții de Conturi, în perioada anilor 2008 – 2013, au fost doar 8 beneficiari ai compensațiilor aprobați prin decizia comisiilor speciale. Suma totală a compensațiilor a fost stabilită de 2213,4 mii lei. În total, au fost achitate 2656,8 mii lei, fiind emise și titluri executorii de achitare a compensațiilor. 

În total, în această perioadă, pe teritoriul Republicii Moldova au beneficiat de compensații 435 de cetățeni sau moștenitori ai acestora, suma totală depășind 139 milioane de lei. 

Cei mai mulți beneficiari ai compensațiilor sunt din raioanele Rîșcani (88 persoane), Briceni (72 persoane), Taraclia (37 persoane). Pe de altă parte, în raionalele Ungheni, Soroca, Leova și Drochia, nu au fost decizii de compensare din partea autorităților, iar cetățenii și-au restabilit drepturile prin instanță.   

Articole similare