Publică un anunț
piatasud.md

Veniturile moldovenilor au crescut în 2023, dar creșterea a fost temperată de inflație

Veniturile moldovenilor au crescut în 2023, dar creșterea a fost temperată de inflație

Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat recent datele privind veniturile și cheltuielile populației în anul 2023. Conform cercetării bugetelor gospodăriilor casnice, veniturile disponibile medii lunare ale unei persoane au fost de 4915,6 lei, în creștere cu 15,6% față de anul precedent.

Totuși, această creștere nominală a fost temperată de inflație, care a atins un nivel de 13,7% în 2023. În termeni reali, veniturile populației au crescut cu doar 1,9%.

Câștigurile salariale rămân principala sursă de venit a populației, cu o pondere de 52,5% în veniturile totale. Această pondere a crescut cu 1,8 puncte procentuale comparativ cu anul 2022.

Prestațiile sociale au o pondere importantă în veniturile populației, deținând 20,7% din total. Ponderea prestațiilor sociale a crescut cu 0,4 puncte procentuale în 2023.

Activitățile pe cont propriu au contribuit cu 12,7% la veniturile medii lunare ale unei persoane. Veniturile din activitatea individuală agricolă au reprezentat 6,4% din total, iar cele din activitatea individuală non-agricolă – 6,3%.

Transferurile bănești din afara țării rămân o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În 2023, acestea au constituit 11,1% din veniturile totale, cu o pondere mai mică cu 1,0 punct procentual comparativ cu anul 2022.

Diferențe semnificative între mediul urban și rural: Veniturile din mediul urban sunt de 1,6 ori mai mari decât cele din mediul rural. Ponderea veniturilor din activitate salarială este mai mare în mediul urban (61,9% vs. 41,3%). Gospodăriile rurale sunt mai dependente de transferurile din afara țării (12,6% vs. 9,8%).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2023, au constituit în medie pe o persoană 4248,4 lei, cu 14,5% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent. Principalele destinații ale cheltuielilor: produse alimentare (39,7%), locuință (17,6%), îmbrăcăminte (7,8%), celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru achitarea serviciilor de transport (7,0%), mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,3%), sănătate (4,4%), telecomunicație (4,3%), etc. Cheltuielile pentru locuință și restaurante au crescut, în timp ce cele pentru produse alimentare și sănătate au scăzut.

Deasemenea se menționează că cheltuielile din mediul urban sunt de 1,6 ori mai mari decât cele din mediul rural și constituie constituie 5391,8 lei  comparativ cu 3388,8 lei. Populația din mediul rural cheltuiește o proporție mai mare din venituri pe produse alimentare (45,4%). Gospodăriile urbane cheltuiește mai mult pe transport, restaurante, sănătate și recreere.

  • 10,6% din populație are cheltuieli pentru sănătate mai mari de 10% din venituri.
  • 13,6% din populație are cheltuieli pentru locuință mai mari de 30% din venituri.

Articole similare