Publică un anunț
piatasud.md

Consiliul organizează concurs pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”

Consiliul organizează concurs pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”

Funcția a devenit vacantă după ce mandatul de 5 ani a fostului director a finisat în luna septembrie. Până la moment, interimatul funcției este asigurat de medicul Vitalie Kulea. 

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei, nr.2, biroul 410, pînă la 03 ianuarie 2023 inclusiv inclusiv. Persoana responsabilă de primirea dosarelor – Tricolici Tatiana. Relaţii la nr. de tel: 029931410 

Condiţiile de participare la concurs: 

1)  cunoaște limba română;
2)  deţine studii superioare sau echivalentul lor (deține studii superioare în domeniul medical-stomatologic sau echivalentul lor conform p. 55 din Statutul întreprinderii aprobat prin decizia 6/13-V din 21 octombrie 2021 n.r.)
3)  a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
4)  nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
5)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
6)  nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
7)  nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină cel puțin: 

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii; 
2) curriculum vitae (CV); 
3) copia buletinului de identitate;
4) copia diplomei de studii;
5) referințe profesionale (nu mai puțin de două);
6) cazierul judiciar;
7) declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la Regulamentul aprobat prin H.G 484/2019; 
8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare /specialitate; 

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Consiliului Raional Cahul până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat. 

Articole similare