Publică un anunț
piatasud.md

Instrucțiune CNAS pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente. Luară la evidență, calcularea și declararea contribuţiilor de asigurări sociale

Instrucțiune CNAS pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente. Luară la evidență, calcularea și declararea contribuţiilor de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă, că prin Legea nr. 176/2023 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial nr. 237-239 din 13 iulie 2023) au fost operate modificări în partea ce ţine de luarea la evidenţă în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de asigurat în sistemul public de asigurări sociale a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente, precum şi în partea ce ţine de declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de persoanele menţionate.

Luarea la evidenţă în calitate de plătitor

Potrivit reglementărilor adoptate, luarea la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de asigurat în sistemul public de asigurări sociale a persoanelor care desfăşoară activităţi independente se face de Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informaţiei furnizate de Serviciul Fiscal de Stat prin platforma de interoperabilitate MConnect, fără ca aceste persoane să se prezinte la  subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale de Asigurări sociale unde îşi au adresa.

Astfel, după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat şi primirea Confirmării privind luarea la evidenţă fiscală în calitate de persoană fizică ce desfăşoară activitate independentă, Casa Naţională de Asigurări Sociale v-a recepţiona informaţia de la Serviciul Fiscal de Stat şi v-a efectua înregistrarea acestor persoane în sistemul de evedenţă al autorităţii.

Calcularea şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în anul 2023 luate la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat până a data de 01.01.2023, precum şi în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, potrivit reglementărilor Art. II din Legea nr. 176/2023 au obligaţia de a declara contribuţiile de asigurări sociale prin prezentarea Dării de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) până la data de 25 iulie 2023. Se exceptează de la prezentarea Dării de seamă Forma CAS18-AN persoanele fizice care sunt pensionari, persoane cu dezabilităţi şi persoanele angajate.

Exemplul 1. În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi independente este luată la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat până la 01.01.2023, în Darea de seamă Forma CAS18-AN se declară pentru lunile ianuarie-iunie câte 1225 lei lunar.

Exemplul II. În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi independente este luată la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat la data de 15 martie 2023, în Darea de seamă Forma CAS18-AN se declară pentru perioada 16.03.2023-31.03.2023 suma de 632.32 lei ((1225 lei : 31 zile)=39.52 lei x 16 zile=632.32 lei) şi pentru lunile aprilie-iunie câte 1225 lei lunar.

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale începând cu 1 iulie 2023

Potrivit modificărilor operate la art. 20 din Legea nr.489/1999 prin includerea alin. (11),  pentru perioadele de la 1 iulie 2023, calculul contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente se va face lunar, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale va efectua şi înregistra în sistemul de evidenţă al autorităţii primul calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru luna iulie 2023 până la data de 25 august 2023.

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, luate la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii până la data de 01.07.2023, contribuţia de asigurări sociale calculată pentru perioada 01.07.2023-31.07.2023 va constitui suma de 1225 lei, iar pentru persoanele care au fost luate la evidenţă în calitate de plătitor de contribuţii pe parcursul lunii iulie 2023, contribuţia de asigurări sociale va fi calculată de la data luătii la evidenţă.

Spre exemplu, dacă  persoana fizică care desfăşoară activităţi independente a fost înregistrată de Serviciul Fiscal de Stat la data de 10 iulie 2023, respectiv, cu data de 10 iulie 2023 se i-a la evidenţă de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Stat în calitate de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi pentru perioada 11 iulie – 31 iulie 2023 se calculează contribuţii de asigurări sociale în sumă de 829.92 lei ((1225 lei : 31 zile)=39.52 lei x 21 zile=829.92 lei).

În contextual relatat, pentru perioadele începând cu 1 iulie 2023, persoana fizică care desfăşoară activităţi independente nu are obligaţiade a prezenta Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN). 

Achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente sunt specificate la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

Potrivit reglementărilor pct. 1.6 din anexa menţionată, persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor au obligaţia să achite lunar contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ce constituie suma de 1225 lei, pînă la data de 25 al lunii următoare lunii de gestiune. Reglementarea menţionată este valabilă pe întreg anul 2023.

Astfel, contribuțiile de asigurări sociale pentru luna iunie 2023 urmează să se achite până la data de 25 iulie 2023 inclusiv şi pentru luna iulie 2023 se vor achita până la data de 25 august 2023.

Persoanele prenotate achită contribuţiile de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat la clasificaţia economică „121310 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu” la codul IBAN – MD26TRGAAB12131001000000

Ce este Mercur retrograd
Ce este Mercur retrograd

Articole similare