Publică un anunț
piatasud.md

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”va face parte din Rețeaua Școlilor Model. Ce înseamnă asta

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”va face parte din Rețeaua Școlilor Model. Ce înseamnă asta

În Republica Moldova va fi creată o Rețea de Școli Model – un proiect național lansat de Ministerul Educației și Cercetării care prevede renovarea și dotarea integrală a 35 de instituții de învățământ general din țară.

Cele 35 de instituții de învățământ general din țară, câte una din fiecare raion, urmează a fi renovate totalmente și dotate cu tot ce este necesar pentru a asigura calitatea procesului de studiu și corespunderea la cele mai înalte standarde în domeniu. Aceasta înseamnă investiții în infrastructură, modernizarea conținuturilor educaționale, echipamente digitale de ultimă generație, săli de curs și laboratoare performante, terenuri de sport, transport, alimentație gratuită, etc.  

„Am decis să investim în crearea acestor poli de atracție în fiecare raion care să servească drept destinație în special pentru elevii din instituțiile foarte mici. Vom investi în infrastructură, un factor care permite ca procesul educațional să fie organizat la cele mai înalte standarde. Însă ceea ce contează cel mai mult sunt cadrele didactice, directorii instituțiilor de învățământ, modul în care sunt construite procesele în instituție, disponibilitatea materialelor didactice și multe alte aspecte care transformă această comunitate în una performantă”, a spus ministrul Dan Perciun în cadrul evenimentului de lansare a Rețelei Școlilor Model. 

La selectarea școlilor s-a ținut cont de mai multe criterii, inclusiv numărul de elevi care își fac studiile în aceste instituții să fie de minim 500, școlile să dispună de 200 de locuri libere pentru a primi elevi din alte localități. La prima etapă vor fi incluse 10 instituții, din cele 35 din Rețeaua Școlilor Model, renovarea urmând să se facă în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității educației”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. 

„Există mari diferențe dintre performanțele elevilor din școlile mai mici, rurale, și cei din școlile mai mari, urbane, așa cum demonstrează rezultatele testelor PISA. Aproximativ 64% dintre elevii de 15 ani din școlile rurale au obținut punctaje mai mici în științe și citire, comparativ cu 46% media națională. Sperăm că școlile model vor arăta o modalitate de a îmbunătăți potențial aceste scoruri prin adoptarea și adaptarea standardelor de bună practică în învățare și predare”, a punctat Maha Damaj, reprezentantă de țară UNICEF în Republica Moldova.

Investițiile necesare pentru crearea Rețelei celor 35 de școli model se ridică la 70 mln euro, la etapa actuală fiind identificate 14,5 mln euro.

Lista școlilor din Rețeaua Școlilor Model:

1SOROCASOROCAInstituția Publică Liceul Teoretic „Petru Rares”
2ANENII NOIANENII NOIInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
3SÎNGEREISÎNGEREIInstituția Publică Liceul Teoretic „Olimp”
4REZINAREZINAInstituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”
5UNGHENIUNGHENIInstituția Publică Liceul Teoretic „A. Pușkin”
6STRĂȘENISTRĂȘENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
7CHIȘINĂUCHIȘINĂUInstituția Publică Liceul Republican cu Profil Sportiv
8CĂUȘENICĂUȘENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
9CĂLĂRAȘICĂLĂRAȘIInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
10CAHULCAHULInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
11EDINEȚEDINEȚInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
12LEOVALEOVAInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
13DUBĂSARICOȘNIȚAInstituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”
14NISPORENINISPORENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
15HÎNCEȘTIHÎNCEȘTIInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
16CRIULENICRIULENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Boris Dinga”
17ORHEIORHEIInstituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
18BĂLȚIBĂLȚIInstituția Publică Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu”
19OCNIȚAOCNIȚAInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
20BRICENIBRICENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Grigore Vieru”
21RÂȘCANIRÂȘCANIInstituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Damian”
22DROCHIADROCHIAInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
23GLODENIGLODENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Coroban”
24ȘOLDĂNEȘTIȘOLDĂNEȘTIInstituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
25UTAGCEADÎR-LUNGAInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Ceachir”
26BASARABEASCAs. ABACLIAInstituția Publică Liceul Teoretic„Constantin Stere”
27CANTEMIROR.CANTEMIRInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
28CIMIȘLIACIMIȘLIAInstituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
29DONDUȘENIDONDUȘENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
30FĂLEȘTIFĂLEȘTIInstituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”
31FLOREȘTIFLOREȘTIInstituția Publică Liceul Teoretic „M. Costin”
32IALOVENIRĂZENIInstituția Publică Liceul Teoretic „Ion Pelivan”
33ȘTEFAN VODĂȘTEFAN VODĂInstituția Publică Liceul Teoretic „Ştefan Vodă”
34TARACLIA În proces de identificare 
35TELENEȘTITELENEȘTIInstituția Publică Gimnaziul „Mihai Eminescu”

Articole similare