Publică un anunț
piatasud.md

Ședința Consiliului Raional Cahul din 29 martie 2024 /LIVE

Ședința Consiliului Raional Cahul din 29 martie 2024 /LIVE

Președintele raionului, domnul Pavel GROZA, a convocat, în şedinţă extraordinară,  Consiliul Raional, pentru data de 29 martie 2024.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general din raionul Cahul. 
  Raportor: Valeriu Babanșef interimar Direcția generală învățământ
 2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2024.
  Raportor: Valeriu Babanșef interimar Direcția generală învățământ
 3. Cu privire la instituirea Instituției Publice „Școala Sportivă Raională Cahul”.
  Raportor: Tatiana Seredenco,  vicepreşedintele raionului Cahul
 4. Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 03/01 din 22 decembrie 2023 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului-limită ale Aparatului președintelui raionului și ale direcțiilor, secțiilor, serviciilor subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2024”.
  Raportor: Eduard Olaru,  șef  Serviciul juridic și resurse umane
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu public.
  Raportor: Vasile Raru,  șef Secția agricultură
 6. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024.
  Raportor: Valentina Smeșnoișef adjunct Direcția generală finanțe
 7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Valentina Smeșnoișef adjunct Direcția generală finanțe
 8. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru drepturile omului și desemnarea coordonatorului în domeniul drepturilor omului.
  Raportor: Eduard Olaru,  șef  Serviciul juridic și resurse umane
 9. Cu privire la constituirea Comisiei de licitație pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor cu strigare și cu reducere, de expunere la vânzare și de transmitere în locațiune a patrimoniului public administrat de Consiliul Raional Cahul.
  Raportor: Violina Mîțăblîndă,  șef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 10. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate.
  Raportor: Violina Mîțăblîndă,  șef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 11. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe.
  Raportor: Violina Mîțăblîndă,  șef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 12. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
  Raportor: Ecaterina Cozma,  șef Secția cultură
 13. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe.
  Raportor: Elena Oprea,  șef Secția contabilitate
 14. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Valeriu Babanșef interimar Direcția generală învățământ
 15. Despre modificarea punctului 3 din Decizia nr.02/13 din 8 decembrie 2023 „Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 256/2023 (reforma sistemului de asistență socială „Restart”).
  Raportor: Eduard Olaru,  șef  Serviciul juridic și resurse umane
 16. Despre modificarea Anexei la Decizia nr.1/41 din 16 februarie 2024 „Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri”.
  Raportor: Ecaterina Cozma,  șef Secția cultură
 17. Cu privire la exercitarea interimatului funcției de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate Bucuria”.
  Raportor: Elena Cebotari,  vicepreşedintele raionului Cahul

Articole similare