Publică un anunț
piatasud.md

Cetățenii care introduc sau intenționează să introducă în Republica Moldova părți și accesorii uzate pentru autovehicule trebuie să știe asta

Cetățenii care introduc sau intenționează să introducă în Republica Moldova părți și accesorii uzate pentru autovehicule trebuie să știe asta

Serviciul Vamal al Republicii Moldova reamintește că, în situația când o persoană fizică introduce sau intenționează să introducă părți și accesorii uzate pentru autovehicule este important să cunoască următoarele:

Persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul țării, fără achitarea drepturilor de import părți și accesorii uzate pentru autovehicule a căror valoare în vamă nu depășește suma de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim şi care nu sunt destinate activității comerciale sau de producție. Obligația de a confirma faptul că marfa nu este destinată activității comerciale sau de producție se pune în seama persoanei fizice care deplasează marfa, conform prevederilor art.11 al Legii nr.1569/2002.  

Dacă valoarea în vamă a bunurilor depășește cuantumul neimpozabil menționat (300 euro/430 euro), drepturile de import se vor percepe reieșind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micșorează valoarea impozabilă a bunului).

La introducerea părților și accesoriilor uzate pentru autovehicule, la cerința funcționarului vamal, persoana fizică în mod obligatoriu va completa Formularul tipizat DV-6 al declarației vamale (prevăzut de anexa nr. 3, Ordinul directorului general al SV nr. 56-O/2008), chiar dacă valoarea în vamă nu depășește suma neimpozabilă.

Totodată în rubrica 4.1 a Formularului tipizat DV-6 al declarației vamale se va indica denumirea tehnică (comercială) uzuală a părților și accesoriilor, particularitățile distinctive ale acestora, marca și modelul autovehiculului căruia sunt destinate și sistemul autovehiculului în care urmează a fi utilizate (caroserie, sistemul de direcție, sistemul de frânare, sistemul de propulsie etc.) anul de fabricație și valoarea pieselor.

În vederea respectării cadrului legal în vigoare și nemijlocit excluderea introducerii părților și accesoriilor uzate pentru autovehicule, componente ale sistemelor de frânare și de direcție, funcționarul vamal va solicita de la persoana fizică declarant, să indice în Formularul tipizat DV-6 al declarației vamale, precum că părțile și accesoriile uzate pentru autovehicule declarate nu constituie componente ale sistemelor de frânare și de direcție.

Prin urmare, reiterăm că începând cu data de 25.03.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 49/2022 pentru modificarea unor acte normative, conform căreia au fost operate modificări la art. 20 alin. (9) Cod vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000, fiind anulate prohibițiile la introducerea pe teritoriul țării a părților și accesoriilor uzate pentru autovehicule, cu excepția părților și accesoriilor uzate pentru autovehicule, componente ale sistemelor de frânare și de direcție, de la pozițiile tarifare stabilite de Guvern.
 
Cu titlu de informare se anexează Lista codurilor pozițiilor tarifare la care pot fi încadrate elemente ale sistemele de frânare și de direcție pentru autovehicule.

Articole similare