Publică un anunț
piatasud.md

Serviciul Vamal al Republicii Moldova va avea propriul Centru de analiză de risc și inteligență pentru reducerea contrabandei

Serviciul Vamal al Republicii Moldova va avea propriul Centru de analiză de risc și inteligență pentru reducerea contrabandei

Serviciul Vamal a găzduit evenimentul de lansare a procesului de creare a Centrului de de analiză de risc și inteligență, la care a participat conducerea Serviciului Vamal, a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și a Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA), precum și funcționarii vamali din cadrul subdiviziunilor de profil.

Astfel, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, prin intermediul Programului MISRA, în cadrul Serviciului Vamal urmează să fie creat Centrul de analiză de risc și inteligență (CARI), obiectiv ce rezidă din eforturile continue de perfecționare a controlului vamal pe baza analizei riscurilor, prin distribuirea eficientă a resurselor și facilitarea tranzacțiilor legitime.

Situația din Ucraina a influențat creșterea de circa 4 ori a tranzitului de mărfuri peste frontiera vamală a Republica Moldova, dar și faptul că exporturile și importurile sunt acum procesate prin frontiera de vest cu România implică eforturi adiționale din partea Serviciului Vamal și amplifică riscurile de introducere ilegală a mărfurilor. 

Deși, eficiența controalelor vamale a sporit, inclusiv grație suportului oferit de partenerii de dezvoltare, efectuarea controlului fizic al mărfurilor și al fiecărui mijloc de transport presupune implicarea mai multor funcționari vamali. În această situație, este necesar ca autoritățile vamale să utilizeze metodologii avansate de evaluare a riscurilor identificând operativ și exact tranzacțiile cu risc sporit. Astfel, managementul riscurilor ce va fi dezvoltat într-o subdiviziune centralizată cu mai multe atribuții (analiză, monitorizare și profilare) va permite alocarea eficientă a resurselor necesare, orientând controalele vamale către transporturile și mărfurile cu un risc mai mare și facilitându-le pe cele conforme. Aceste acțiuni vor spori măsurile de protecție împotriva activităților ilegale, protejând sănătatea publică, securitatea națională și drepturile de proprietate intelectuală.

Actualmente, Serviciul Vamal aplică analiza de risc în efectuarea controalelor la frontieră, ceea ce duce la reducerea semnificativă a timpilor de traversare prin posturile vamale, dar luând în considerare circumstanțele generate de războiul din regiune sunt necesare tehnici mai sofisticate de evaluare a riscurilor. De aceea, Serviciul Vamal, cu suportul USAID prin intermediul programului MISRA, va înființa un nou CARI pentru consolidarea managementului vamal, luarea deciziilor bazate pe date și identificarea operativă a răspunsurile la criză.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat conceptul Centrului de analiză de risc și inteligență și perspectivele de viitor, care a oferit o viziune de ansamblu asupra procesului de identificare și  profilare a riscurilor, optimizarea măsurilor de control vamal, implementarea mecanismelor avansate de analiză a riscurilor și colectarea de date și informații.

În acest scop, Serviciul Vamal și MISRA au semnat un Memorandum de Înțelegere, care stabilește angajamentele în elaborarea conceptului cuprinzător privind CARI, inclusiv definitivarea cadrului normativ și operațional, elaborarea proceselor de management al riscurilor, dezvoltarea de instrumente digitale și echipamente și software necesare.

Articole similare