Publică un anunț
piatasud.md

Finalizare de proiect cu succese ce au adus schimbarea în comuna Antonești, raionul Cantemir

Finalizare de proiect cu succese ce au adus schimbarea în comuna Antonești, raionul Cantemir

În perioada iunie – august 2023 în comuna Antonești, raionul Cantemir a fost implementat proiectul  „Amenajarea terenului de sport pentru locuitori din comuna Antonești” . 

Proiectul a avut ca scop consolidarea unei comunități incluzive prin crearea condițiilor adecvate pentru practicarea sportului. Implementarea proiectului s-a datorat existenței parteneriatului dintre Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) și primăria comunei Antonești realizându-se cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Terenul de sport acum este complet schimbat fiind instalate echipamente sportive moderne care asigură practicarea  diferitor tipuri de sport. Activitățile proiectului au avut un impact imediat prin oferirea unui spațiu sportiv special amenajat astfel încât locuitorii să poată practica sport în aer liber și alte activități recreative cu impact social concentrate pe dezvoltarea armonioasă a locuitorilor. 

”Este foarte important de a avea o comunitate locală modernă, viața din mediul rural dintotdeauna s-a diferențiat de cea de la oraș în special din lipsa facilităților de care se pot bucura locuitorii. Prin aceste echipamente se elimină discriminarea dintre copiii de la sate față de cei din orașe. Suntem nespus de bucuroși de această realizare și aducem mulțumiri finanțatorilor și coordonatorilor pentru suportul acordat” a declarat Zinaida Bacalov, locuitoare a com. Antonești

Prin realizarea acestui proiect s-au atins următoarele rezultate: 

  • Teren de sport amenajat cu echipamente sportive multifuncționale
  • Creșterea participării grupurilor de inițiativă și a comunității locale
  • Consolidarea relațiilor de parteneriat dintre cetățeni și administrația publică locală;
  • Asigurarea condițiilor calitative pentru practicarea sportului și recreerii în aer liber;
  • Consolidarea sentimentului de apartenență la societate a cetățenilor din mediul rural;
  • Promovarea incluziunii, drepturi egale pentru toți cetățenii, promovarea principiului nondiscriminării și egalității

Acest proiect a fost finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei (ADC). 

Articole similare