Publică un anunț
piatasud.md

Zilele concediului de odihnă anual nefolosite timp de doi ani vor fi considerate stinse

Zilele concediului de odihnă anual nefolosite timp de doi ani vor fi considerate stinse

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat un raport la un proiect de lege ce va modifica semnificativ legislația privind concediul de odihnă anual și funcția publică.

Potrivit proiectului, zilele concediului de odihnă anual acumulate/nefolosite de angajați timp de doi ani vor fi considerate stinse. Angajatorul, la finele anului calendaristic, va informa salariatul, în scris, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora, precum și va solicita utilizarea acestor zile de concediu de către salariat, în baza unui grafic stabilit de comun acord.

Totodată, zilele de concediu nefolosite de către salariat pînă la intrarea în vigoare a prevederilor prezentului proiect de lege vor putea fi utilizate pînă la 31 decembrie 2029.

Alte modificări legislative prevăd ca funcția de conducător al unei autorități administrative din subordinea ministerului să fie funcție de demnitate publică. În prezent, aceasta este funcție publică de conducere. De asemenea, se propune ca funcția de adjunct al conducătorului să fie modificată din funcție publică de conducere în funcție publică de conducere de nivel superior. 

În scopul sporirii atractivității funcției publice și atragerii în serviciul public a celor mai performanți specialiști se propune instituirea corpului de rezervă a funcționarilor publici. Astfel, funcționarii publici care din motive specifice au demisionat sau au fost eliberați vor avea posibilitatea de a accede din nou în funcția publică fără a participa la concurs. 

În aceeași ordine de idei, se propune ca absolvenții programului de stagii plătite în serviciul public care au un stagiu complet și li s-a acordat calificativul „foarte bine”, dar care nu au fost propuși spre numire într-o funcție publică de execuție, să fie incluși în corpul de rezervă a stagiarilor pe o perioadă de 12 luni de la eliberarea certificatului de stagiu.  

O altă prevedere a proiectului se referă la reducerea, de la trei la șase luni, a perioadei de probă a funcționarului public debutant. De asemenea, va exista posibilitatea de a extinde cu trei luni perioada de probă, la decizia șefului subdiviziunii din care face parte funcționarul public debutant, în baza rezultatelor evaluării activității. 

Proiectul mai prevede și modificarea Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Astfel, se propune instituirea cabinetului Secretarului general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Secretarului general al Parlamentului Republicii Moldova, Secretarului general al Guvernului și Președintelui Curții Constituționale. 

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, elaborat de Cancelaria de Stat, va fi propus spre examinare și aprobare, în prima lectură, în ședința în plen a Parlamentului. 

Articole similare