Publică un anunț
piatasud.md

Apă – Canal Cahul solicită consumatorilor să schimbe contoarele din cont propriu

Apă – Canal Cahul solicită consumatorilor să schimbe contoarele din cont propriu

Într-un interviu acordat programului informativ al Primăriei Cahul, directorul interimar al întreprinderii informează populaţia privind necesitatea schimbării contoarelor.

Consumatorii întreprinderii au primit o dată cu facturile şi prescripţii privind schimbarea contoarelor vechi sau efectuarea certificării metrologice a celor existente.

Gheorghe Gheţivu a declarat că necesitate de a schimba contoarele sau de a le verifica este dictată de apariţia unor noi standarde şi necesitatea de conformare la aceste standarde a consumatorilor.  

„Nu se schimba doar contoarele de apa se schimba si alte contoarele. Noi preîntâmpinăm oamenii deoarece contorul este unitatea de măsură a consumatorului. Daca era să intre în tariful de apă aceste costuri. Se duc tratative şi convorbiri la nivel de ANRE ca să fie un tarif aparte de instalare a contoarelor” a declarat domnul Gheţivu. 

Totodată, acesta a precizat că fiecare consumator urmează să verifice încă o dată valabilitatea contorului şi dacă e expirată să vină şi să scrie cerere pentru a fi dus la verificare ori dacă nu este posibil de verificat să schimbe contorul.

Totodată, în emisiune este menţionat că toate cheltuielile de ajustare la normele existente, schimbarea contoarelor sau testarea acestora urmează să fie suportate de către consumatori.  Diferenţa dintre consumul de apă înregistrată de contorul central al casei va fi repartizat între consumatorii ce nu au verificat sau schimbat contoarele. 

Precizăm că Apă-Canal Cahul şi un grup de cetăţeni locuitori ai sectorului Focşa din Cahul se află în litigiu, iar una dintre solicitările întreprinderii este schimbarea contoarelor din sursele consumatorilor, fapt cu care oamenii nu sunt de acord. 

Citeşte „Locuitorii unui sector din Cahul luptă cu Apă-Canal Cahul pentru drepturile sale”

Menţionăm că potrivit art. 26, alin (4) litera a), din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare:  achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor de branşament se efectuează: la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate.

Totodată, potrivit articolului 15, aliniat (1) litera f) şi g), operatorul este obligat să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale şi să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art. 26.

Articole similare