Publică un anunț
piatasud.md

La Cahul va fi creat Centrul EU4Innovation – un centru regional de excelenţă în IT

La Cahul va fi creat Centrul EU4Innovation – un centru regional de excelenţă în IT

La Cahul urmează a fi creat un centru regional de excelenţă în IT – „Startup City Cahul”. În acest sens, Ministerul Economiei şi Infrastructurii împreună cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Asociaţia Naţională a Companiilor TIC şi autorităţile municipiului Cahul au semnat, astăzi, un Memorandum de Înţelegere pentru implementarea proiectului EU4Moldova „Startup City Cahul”.

Centrul va avea o suprafaţă de 1500 m2 şi va dezvolta mai multe servicii locale cu aproximativ 137 de programe şi activităţi în scopul încurajării utilizării tehnologiilor. De asemenea „Startup City Cahul” va sprijini educaţia STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) în strânsă sinergie cu alte iniţiative existente şi dezvoltate deja de ATIC şi TEKWILL. Acest lucru se va face prin adaptarea şi implementarea programelor educaţionale pentru formare şi extinderea competenţelor, care răspund nevoilor sectorului privat.

Potrivit documentului, Guvernul Republicii Moldova se angajează ca în următorii ani să încurajeze parteneriatele pentru inovare dintre sectorul privat, sectorul public şi instituţiile de învăţământ, să faciliteze accesul la instrumente de finanţare pentru companiile inovatoare, să stimuleze crearea de fonduri pentru startup-urile locale şi să ofere suport pentru promovarea iniţiativelor educaţionale necesare dezvoltării sectorului IT etc.

În discursul său, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Sergiu Railean, a menţionat că, industria IT a înregistrat în ultimii 4-5 ani o creştere anuală de peste 40-50%, iar la exporturi a depăşit industriile tradiţionale, schimbând structura acestora. Volumul de vânzări a depăşit cifra de 6,5 miliarde lei, cu o cotă de peste 3% în PIB, iar salariile medii în IP Park s-au stabilizat la cota de 30 mii lei lunar.

„Odată cu lansarea sa ca destinaţie tehnologică, Republica Moldova a demonstrat că prin politici adecvate poate atinge rezultate spectaculoase în termen foarte scurt. În paralel cu ajustarea politicilor şi legislaţiei în acest domeniu, s-a lucrat şi la alte iniţiative, care au contribuit semnificativ la consolidarea unei comunităţi pro-tech în ţară, îmbunătăţirea mediului educaţional, formare antreprenorială şi de orientare în carieră. Proiectul Tekwill este una din iniţiativele-cheie în acest sens, motiv pentru care extinderea reţelei Tekwill la nivel naţional, este unul din obiectivele noastre strategice. Dezvoltarea acestei infrastructuri la sud, va oferi oportunităţi similare altor mii de tineri din această regiune a ţării şi va contribui substanţial la realizarea obiectivelor noastre de a consolida Republica Moldova ca furnizor de soluţii şi servicii IT, de a reţine în economia naţională, în condiţii decente, tinerii talentaţi şi înalt calificaţi”, a punctat Sergiu Railean.

Asociaţia Naţională a Companiilor TIC, care este implementatorul proiectului „Startup City Cahul” se angajează ca până în anul 2024, să contribuie la crearea şi organizarea programelor de formare pentru pregătirea forţei de muncă locale, să contribuie la extinderea culturii antreprenoriale în regiune şi să consolideze capacităţile startup-urilor inovatoare, să promoveze tehnologia ca soluţie la problemele comunitare şi studierea disciplinelor STEM, pentru ca IT-ul să devină mai atractiv pentru fiecare.

De cealaltă parte, autorităţile din Cahul, unul dintre semnatarii Memorandumului, şi-au luat angajamentul să asigure integrarea în comunitatea locală de startup-uri a conţinutului educaţional şi a activităţilor pentru sporirea abilităţilor de afaceri, să asigure sinergia proiectului cu alte programe locale, precum şi să asigure colaborările necesare dintre partenerii strategici ai proiectului.

Urmare implementării proiectului, 1500 de elevi din Cahul şi peste 50000 de elevi din 200 de şcoli din toată ţara vor studia disciplinele viitorului, alţi 500 de profesori îşi vor îmbunătăţi competenţele digitale în cadrul unor programe de formare, vor fi actualizate programele de studii pentru cel puţin 6 cursuri prin decizia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Culturii, în scopul creşterii atractivităţii studierii disciplinelor STEM, iar circa 300 de studenţi din cadrul universităţilor şi colegiilor vor urma cursuri de formare în IT şi domeniile conexe.

Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului se află, de asemenea, printre priorităţile proiectului. Astfel, vor fi întreprinse mai multe acţiuni pentru facilitarea creării startup-urilor locale, consolidarea capacităţii lor de dezvoltare, precum şi pregătirea pentru investiţii. În următorii 4 ani, se preconizează ca cel puţin 20 de startup-uri locale se vor bucura de asistenţă şi suport, 15 iniţiative non-IT vor beneficia de susţinere, iar 2600 de persoane vor beneficia de programe educaţionale de antreprenoriat.

Proiectul va fi implementat cu susţinerea Ambasadei Regatului Suediei prin asistenţa financiară a Uniunii Europene, care se aliniază la priorităţile parteneriatului estic şi abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul şi a localităţilor învecinate, completând acoperirea regională a asistenţei de cooperare acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

Sursa: tvrmoldova.md

Articole similare