Publică un anunț
piatasud.md

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) cooperează cu Guvernul Republicii Moldova în sprijinul consolidării rezilienței economice a Moldovei.

Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) cooperează cu Guvernul Republicii Moldova în sprijinul consolidării rezilienței economice a Moldovei.

În mod specific, MISRA contribuie la redresarea durabilă și incluzivă în urma crizei regionale cu obiectivul de a îmbunătăți mediul instituțional, de afaceri și favorabil comerțului, crea condiții pentru adoptarea reformelor structurale și ale climatului investițional, accelera reformele sectorului financiar, îmbunătăți guvernanța economică în sectorul public și îmbunătăți comunicarea strategică între actorii publici și privați.

Potrivit moldova.usaid.gov pentru realizarea acestor obiective, MISRA lansează un program de granturi cu un buget total de $3,5 milioane, distribuit pentru o perioadă de 4 ani (2023 – 2026).

Programul va fi implementat în mai multe etape, fiecare cu o tematică specializată și este deschis pentru organizații eligibile non-guvernamentale, private și guvernamentale (instituții academice, universități etc).

Domeniile prioritare de finanțare ale Programului de granturi MISRA includ: promovarea comerțului orientat spre vest; promovarea comerțului electronic; educația financiar-digitală a populației; optimizarea operațiunilor vamale și a infrastructurii la punctele de trecere a frontierei spre România/UE; digitalizare proceselor de gestiune a instituțiilor publice; implementarea de tehnologii avansate pentru fluidizarea traficului transfrontalier; recuperarea durabilă și incluzivă în urma impactului crizei regionale; îmbunătățirea mediului instituțional, mediului de afaceri și facilitarea comerțului; accelerarea implementării mecanismelor de liberalizare a comerțului; adoptarea reformelor structurale și a celor ce țin de climatul investițional; accelerarea reformelor din sectorul financiar; îmbunătățirea guvernanței economice în cadrul sectorului public; amplificarea comunicării strategice între sectoarele public și privat; alte domenii aferente.

Reforme Instituționale și Structurale în Moldova informează că primele două solicitări de cereri au fost deja lansate pe 27 decembrie 2022 și 4 ianuarie 2023.

USAID susține instituțiile din Republica Moldova pentru a contribui la creșterea economică a țării și sporirea competitivității economice la nivel regional.

Articole similare