Publică un anunț
piatasud.md

Salariile angajaților Primăriei mun. Cahul ar putea crește cu până la 40%

Salariile angajaților Primăriei mun. Cahul ar putea crește cu până la 40%

Consiliul municipal Cahul a aprobat regulamentul privind stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Cahul. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 20 septembrie 2023.

Astfel, regulamentul presupune achitarea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Cahul, care se stabilește în funcție de nivelul capacității administrative adecvate a Primăriei.

Cu alte cuvinte, dacă Primăria cheltuie mai puțin de 50% din veniturile sale pentru administrare, atunci suma de bani pe care o primesc angajații este mai mare. Dacă cheltuielile administrative sunt mai mari de 50% din venituri, atunci suma de bani pentru angajați poate fi mai mică.

Criterii și condiții de stabilire

Conform regulamentului, indemnizația nu poate depăși 40% din salariul de bază, iar indicele de referință pentru aceasta este stabilit de Primar. Valoarea indemnizației lunare în bani se stabilește într-un act administrativ emis de autoritatea locală.

Astfel, dacă capacitatea administrativă este mai mică de 20%, cota maximă este de 40%, iar dacă capacitatea administrativă este între 20% și 30%, cota maximă este de 30%. La fel, dacă capacitatea administrativă este între 30% și 40%, cota maximă este de 20%, și dacă capacitatea administrativă este între 40% și 50%, cota maximă este de 10%.

Bugetul

Banii necesari pentru plata indemnizațiilor se alocă în bugetul local prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative a administraţiei publice locale eligibile, care are dreptul de a stabili și plăti indemnizații în funcție de capacitățile administrative adecvate. Dacă nu sunt suficienți bani în bugetul local pentru aceasta, banii nu se pot recupera din alte bugete.

Modul de acordare și calcul

După cum prevede regulamentul, indemnizația lunară se acordă personalului din administrația publică locală, inclusiv persoanelor cu funcții de demnitate publică, care sunt angajați conform statelor de personal aprobate de Cancelaria de Stat.

Cuantumul indemnizației se calculează în funcție de zilele efectiv lucrate într-un an calendaristic și se plătește concomitent cu salariul.

Totodată, unele perioade nu sunt incluse în calculul indemnizației, cum ar fi: perioadele de concediu, de suspendare a contractului de muncă sau de suspendare a mandatului pentru persoanele cu funcții de demnitate publică,  .

În concordanță cu regulamentul, angajații care lucrează în mai multe funcții în aceeași unitate sau în unități diferite primesc indemnizație doar pentru funcția de bază. Iar dacă contractul de muncă încetează, angajații primesc indemnizație doar pentru perioada lucrată efectiv până la încetarea contractului.

În cazul în care un angajat este transferat la o altă unitate, indemnizația se calculează separat pentru fiecare unitate în funcție de timpul lucrat. În timp ce, dacă un angajat este concediat din motive specificate în regulament, nu va primi indemnizație lunară.

În ce privește angajații care sunt detașați sau delegați la alte unități, aceștia primesc indemnizație lunară în funcție de timpul lucrat la unitatea respectivă. Totodată, unitatea la care angajatul a fost delegat nu poate să plătească indemnizația lunară, atunci unitatea care l-a trimis acolo trebuie să plătească în locul acesteia cu dreptul să recupereze acești bani de la unitatea care a primit serviciile angajatului în primul rând.

Responsabilitate și raportare

Responsabilitatea pentru modul de stabilire a indicilor de referinţă şi acordare a indemnizaţiei lunare beneficiarilor se pune în sarcina Primăriei municipiului Cahul. Totodată, Primarul va raporta anual Consiliului local modul de valorificare a sumei alocate pentru achitarea indemnizaţiei lunare.

În egală măsură, încălcarea regulilor vor avea consecințe disciplinare, contravenționale sau penale, așa cum este prevăzut în legislație.

Articole similare