Publică un anunț
piatasud.md

Peste 120 de hectare de terenuri din Cahul vor fi împădurite și reîmpădurite

Peste 120 de hectare de terenuri din Cahul vor fi împădurite și reîmpădurite

În contextul Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire, Consiliul Municipal Cahul a aprobat o decizie în cadrul ședinței din 16 iunie 2023 în privința îmbunătățirii mediului înconjurător și a protecției terenurilor agricole prin implementarea unui program de împădurire și reîmpădurire.

Astfel, Consiliul Municipal Cahul a aprobat lista terenurilor care vor fi destinate activităților de împădurire, reîmpădurire și reabilitare. Aceste terenuri sunt amplasate în contururile cadastrale specifice și includ diverse categorii, precum perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole, terenuri degradate, terenuri moderat erodate, spații verzi degradate și păduri degradate.

Printre terenurile identificate se află terenuri pentru împădurire și anume: perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole, terenuri degradate, inclusiv: râpi, ogașe, terenuri moderat erodate: și alte terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 29 ha. 

De asemenea, au fost identificate terenuri pentru reîmpădurire sau reabilitare și anume: spații verzi degradate, păduri degradate și alte terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 95 ha.

În vederea implementării acestui proiect va fi încheiat un Contract de asociere civilă în parteneriat cu Întreprinderea Silvică ÎS „Silva – Sud” Cahul. Acest parteneriat va asigura expertiza și resursele necesare pentru a realiza cu succes planurile de împădurire și reîmpădurire.

Amintim că în anul 2022, din fondul forestier, în limitele teritorial-administrative ale raionului Cahul, în rezultatul efectuării lucrărilor de exploatare, s-a recoltat lemn de foc în volum de 15 246 m3, iar în trimestrul I, a.c., urmează să se recolteze în volum de 2487 m3. 

În fondul forestier proprietate publică a statului, în raza de activitate a raionului Cahul, la compartimentul „Regenerarea pădurii”, în anul 2022 au fost executate lucrări de regenerare artificială prin plantări/semănături directe pe suprafața de 56,0 ha, iar ajutorarea regenerării naturale a fost executată pe suprafața de 119 ha.

În contextul realizării prevederilor Decretului Președintelui Republicii Moldova despre instituirea Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului, cu genericul „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Silva – sud, Cahul”, din Fondului Ecologic Național a livrat material forestier de reproducere cu titlu gratuit autorităților publice locale din raionul Cahul – 3 663 bucăți de puieți, în sumă de 17 999,47 lei.

În cadrul acțiunilor de împădurire și reîmpădurire, pe teritoriul raionului Cahul a fost identificată suprafața de 264 ha. În toamna anului 2022, în cadrul raionului Cahul lucrările de pregătire a solului au fost efectuate pe suprafața de 28 ha și lucrările de regenerare artificială prin plantări pe suprafața de 18,0 ha.

Menționăm că Programul Național de Împădurire și Reîmpădurire este vizat pentru perioada anilor 2022-2032 și are ca scop creșterea suprafețelor împădurite prin activități de împădurire/reîmpădurire pe terenuri publice, crearea/restabilirea perdelelor forestiere de protecție a apelor și a terenurilor agricole etc.

Într-o declarație, prim-ministrul Dorin Recean a menționat că acest program, propus și inițiat de președinta Maia Sandu, este fundamental pentru mai multe aspecte ale economiei și ale vieții cetățenilor și că programul ne va ajuta să devenim carbo-neutri până în anul 2030 și să trecem la energie verde. Este un program care va produce foarte multe beneficii pentru sectorul agricol, unde umiditatea este importantă și se va schimba și aspectul zonelor rurale din țară.

În prezent, în Republica Moldova suprafața împădurită ocupă 11% din teritoriul țării, pe când gradul mediu de împădurire în UE este de 37,7%.

Articole similare