Publică un anunț
piatasud.md

Indemnizația consilierilor raionali de 3 mii lei pentru ședință ar putea fi abrogată urmare a notificării OT Cahul a Cancelariei de Stat

Indemnizația consilierilor raionali de 3 mii lei pentru ședință ar putea fi abrogată urmare a notificării  OT Cahul a Cancelariei de Stat

Decizia prin care a fost triplată indemnizația consilierilor raionali Cahul pentru participarea la o zi de ședință a Consiliului a fost notificată de OT Cahul a Cancelariei de Stat pe motiv că aleșii locali nu au indicat sursa de acoperire a cheltuielilor. 

Astfel, la ședința din 12 august, consilierii raionali Cahul urmează să decidă dacă valoare indemnizației pentru participare la ședință va fi menținută la 3000 lei sau se va reveni la 1000 lei per ședință. 

Potrivit notei informative la proiectul de deciziei Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat constată, că prin decizia nominalizată Consiliul Raional Cahul stabilește pentru consilierii raionali o indemnizație în mărime de 3000 lei pentru fiecare zi de participare la ședința consiliului.

Însă, art.120 alin.(1) lit.g) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 prevede că: „Un act administrativ individual emis sau confirmat în scris trebuie să cuprindă: … g) decizia cu privire la cheltuieli”.

Potrivit art. 43 alin.(2) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală care stipulează că, consiliul raional realizează următoarea competența de bază: „consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor”.

În acest context OTCCS conchide că Consiliul Raional Cahul nu a specificat sursa de acoperire a costului realizării deciziei respective, iar temeiul juridic în baza căruia Consiliul și-a asumat obligația prin stabilirea indemnizației pentru participarea la ședința consiliului raional fără indicarea sursei de acoperire depășește limitele competențelor de bază stabilite de legislația în vigoare.

Dacă până la momentul aprobării deciziei în cauză, organizarea unei ședințe a Consiliului raional Cahul costa bugetul local circa 43 mii lei, doar cheltuielile legate de plata îndemnizațiilor, acum, din buget ar urma să fie cheltuiți puțin peste 130 mii lei (35 consilieri x 3000 lei x 24% achitate de angajator).   

În anul 2021, Consiliul raional Cahul s-a convocat în 7 ședințe, 4 ordinare și 3 extraordinare. De la începutul anului 2022, Consiliul raional Cahul s-a convocat de 5 ori.  

Dacă Consiliul raional Cahul nu va abroga sau modifica decizia, OT Cahul a Cancelariei de Stat, conform procedurilor, urmează să se adreseze în instanță și să solicite abrogarea deciziei.

Articole similare